Obsah

Stránka

Ples SDH Světlá 6.1.2018


plakát


1. 1. 2018

Požár Šebetov - 29.12.2017


29. prosinec 2017, 14:00

Požár

Požár Blansko
 

Podtyp: NÍZKÉ BUDOVY

Popis: Požár tří stodol. Provádíme hašení požáru a chráníme okolní budovy ochlazováním. Lokalizace 15:05 hod. Rozebíráme střešní konstrukci a dohašujeme skrytá ohniska. Likvidace 16:59 hod.

Jednotky: SDH Jevíčko (Pardubický kraj), KŘ HZS Jmk, PS Blansko, PS Boskovice, SDH Benešov, SDH Boskovice, SDH Letovice, SDH Velké Opatovice, SDH Svitávka, SDH Okrouhlá, SDH Žďárná, SDH Jabloňany, (JSDH Šebetov)

Obec: Šebetov

Část obce: Šebetov

Převzato z www.firebrno.cz

Požár hospodářských budov zaměstnal hasiče na Boskovicku

45 Požár tří hospodářských budov v Šebetově zaměstnal 11 jednotek hasičů. Operační důstojník vyhlásil III. st. požárního poplachu.

Informaci o požáru stodoly v Šebetově na Boskovicku přijalo operační středisko hasičů krátce po 14. hodině. Po příjezdu prvních jednotek na místo si velitel zásahu vyžádal vyhlášení druhého a posléze i třetího stupně požárního poplachu. Oheň hasiči dostali pod kontrolu osmi vodními proudy krátce po 15. hodině. Jednotky dále rozebíraly požárem zasažené střešní konstrukce a vyskladňovaly na půdách uložené seno.  Při požáru se nikdo nezranil. Průjezd obcí byl po dobu zásahu omezen. Jednotky se začaly po 17. hodině vracet na své základny.

Příčina vzniku požáru a výše způsobené škody zůstávají v šetření.


30. 12. 2017

Požár Světlá - 15.12.2017


15. prosinec 2017, 18:09

Podtyp: NÍZKÉ BUDOVY

Popis: Zasahujeme u požáru dřeva ve sklepě rodinného domu. Dohašujeme menší ohniska, odvětráváme a vynášíme zasažený materiál. Lokalizace 19:00, likvidace 19:42.

Jednotky: PS Blansko, PS Boskovice, SDH Velké Opatovice, SDH Světlá

Obec: Světlá

Část obce: Světlá

foto: SDH Velké Opatovice

Převzato z www.firebrno.cz


15. 12. 2017

Dotační programy


          Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 1. prosince zveřejnilo na svých webových stránkách informace o dotačních programech ve sportu pro rok 2018. Program VIII. je tu nahrazen programem MŮJ KLUB

http://www.msmt.cz/sport-1/vyhlaseni-dotacniho-neinvesticniho-programu-muj-klub-na-rok

Celá informace zde: 

http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/msmt-schvalilo-tri-dotacni-programy-ve-sportu-na-rok-2018

 

Vážení zájemci o dotaci MČMT - MŮJ KLUB,

všechny své dotazy k tomuto programu můžete směrovat na

paní Ivu Jaloveckou na mailovou adresu: jalovecka@sporty-cz.cz.

Metodickou pomůcku zpracováváme azveřejníme co nejdříve.

 

 

S pozdravem

 

Jaroslava Čečrdlová, Ph.D.

tisková mluvčí SH ČMS

Římská 45, 121 07 Praha 2

cecrdlova@dh.cz

tel: 731 328 859


2. 12. 2017

Vysvětlení přepravy osob v DA zařazených v IZS


Na základě jednání VV SH ČMS zasílám opakovaně pro informaci materiál,
kde je vysvětleno jak a kdo může řídit DA a koho v něm může vozit.

Materiál můžete najít i na

https://www.dh.cz/index.php/usek-represe/uorr/cinnost-rady/128-vysvetleni-prepravy-hasicu-a-mladych-hasicu-na-ruzne-akce-v-da
 


26. 11. 2017

Varujeme před extrémně silným větrem


Varujeme před extrémně silným větrem

V souvislosti s výstrahou Českého hydrometeorologického ústavu na extrémně silný vítr, platnou pro celou Českou republiku, upozorňujeme na rizika s tím související. HZS Jihomoravského kraje se plně připravuje na předpokládaný nárůst počtu událostí.

Výstraha je platná pro neděli 29.10. do 19h. Další informace sledujte na portálu ČHMU.

V souvislosti se silným větrem doporučujeme:

  • Před příchodem větru preventivně zajistěte okna, dveře, odstraňte nebo upevněte volně uložené předměty (např. květináče, zahradní nábytek), které mohou v důsledku větru ohrožovat okolí. Dávejte si pozor zejména na volně ležící plechy, skleněné výplně nebo jiné pevné a ostré předměty.
  • Bezpečný úkryt před silným větrem poskytují budovy s nenarušenou statikou. Omezte pohyb venku a jízdy autem, neschovávejte se pod stromy, nebo v okolí vyšších a starších budov, u kterých hrozí stržení střešní krytiny (tašky, plechy), rozhodně nechoďte do lesa a nevydávejte se na horské túry.
  • Neparkujte auta pod stromy či v blízkosti něčeho, co hrozí zřícením, dávejte si pozor na vysoké sloupy.
  • Pokud za silného větru řídíte auto, jeďte maximálně opatrně a pomalu. Větrné poryvy mohou auto učinit neovladatelné a hrozí také zvýšené nebezpeční střetu s překážkou na silnici. Předem si zjistěte, zda trasa vaší jízdy je průjezdná a vozovka sjízdná, abyste neuvízli.  
  • Spadlých drátů elektrického napětí se nedotýkejte a vůbec se k nim nepřibližujte.
  • Sledujte vývoj situace ve sdělovacích prostředních.  
  • Pomáhejte blízkým i nemohoucím, starým i dětem.
  • NEPODCEŇUJTE předpovídanou situaci a NEPŘECEŇUJTE vlastní síly, schopnosti a možnosti.
  • NEROZŠIŘUJTE poplašné a neověřené zprávy.
  • UVĚDOMTE SI, že největší hodnotu má lidský život a zdraví a až potom záchrana majetku

 

Nicole Zaoralová, tisková mluvčí MV-GŘ Hasičského záchranného sboru ČR

Jaroslav Mikoška, tiskový mluvčí HZS JmK


27. 10. 2017

Podzimní kolo hry Plamen Velké Opatovice 7.10.2017


V sobotu se ve Velkých Opatovicích uskutečnila podzimní část HRY PLAMEN a dorustu. Soutěžilo se i kategorii PŘÍPRAVKA. Náš okrsek byl zastoupen v kategoriích:

Přípravka: SDH Boroín

Mladší žáci: SDH Borotín, SDH Pamětice, SDH Sudice a SDH Šebetov

Starší žáci: SDH Pamětice, SDH Sudice a SDH Šebetov

Mladší dorostenky: Marková Veronika, Sedláčková Romana - SDH Borotín 
                              Ožvoldíková Adriana - SDH Šebetov

Střední dorostenky: Čápková Veronika - SDH Borotín

Starší dorostenky: Tihonová Barbora - SDH Borotín

Střední dorostenci: Širůček Pavel - SDH Borotín

Všem mladým hasičům děkujeme za vzornou reprezentaci našeho okrsku.

Podrobné výsledky:

Přípravka:      ZPV podrobně | ZPV pořadí

Mladší:            ZPV podrobně ZPV pořadí | štafeta dvojic

Starší:             ZPV podrobně ZPV pořadí štafeta dvojic

 

Dorost družstva:                  dorostenky | dorostenci

 

Dorostenky jednotlivkyně:

mladší podrobně střední podrobně starší podrobně

mladší pořadí střední pořadí | starší pořadí

 

Dorostenci jednotlivci:

mladší podrobně | střední podrobně |  starší podrobně

mladší pořadí střední pořadí starší pořadí

 


8. 10. 2017

Setkání zástupců SDH okresu Blansko - 11.11.201


7. 10. 2017

Školení vedoucích a instruktorů mládeže, 4. 11. 2017


Vážení vedoucí a potenciální vedoucí,

I v letošním roce se bude konat školení vedoucích a instruktorů MH. Toto školení proběhne 4. 11. 2017 od 7.30 v Bořitově.

Přihlašování je možné pouze přes Google formulář (najednou možno přihlásit všechny zájemce za sbor) do 28. října. Případné odhlášení ze školení zasílejte na mail oormblansko@seznam.cz

http://oormblansko.wz.cz/skoleni-vedoucich-a-instruktoru-mladeze-4-11-2017/


7. 10. 2017

RÓBANINSKÁ SLIVOVIČKA


rOUBANINSKÁ


1. 10. 2017

Stránka