Obsah

Stránka

145.výročí založení SDH Vanovice 30.9.2017


Zveme Vás do Vanovic na slavnostní schůzi u příležitosti oslav 145. výročí založení SDH Vanovice. Pozvánku jsem vám sice předával na oslavách v Paměticích, nicméně ještě jednou připomínám, že je to v sobotu 30.září 2017 od 17.00 hodin v Kulturním domě ve Vanovicích.

 

Za SDH Vanovice přeje příjemný den a všechny zdraví

Svatopluk Dračka v.r.

Vanovice


24. 9. 2017

Pohár Uhřice - 23.9.2017


23. 9. 2017

O putovní pohár SDH Sudice - 16.9.2017


výsledky

 

 

Sudice

Fotky


16. 9. 2017

Nabídka studia v Univerzitě dobrovolného hasiče


Nabídka studia v Univerzitě dobrovolného hasiče (UDH) pro členy a funkcionáře Sdružení hasičů, Čech, Moravy a Slezska

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, prostřednictvím svých vzdělávacích zařízení: Ústřední hasičské školy Jánsk& eacute; Koupele , Ústřední hasičské školy Bílé Poličany a Centra hasičského hnutí Přibyslav nabízí členům a funkcionářům Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska možnost zvýšit své znalosti a dovednosti v rámci studia Univerzity dobrovolného hasiče. Toto studium je zabezpečováno ve spolupráci s Vysokou školou báňskou – Technickou univerzitou v Ostravě a Ostravskou univerzitou. Nový běh této osvědčené vzdělávací akce bude probíhat v letech 2018 – 2020. Bližší informace (směrnici studia, přihlášku) lze najít na internetových stránkách výše uvedených vzdělávacích zařízení (www.uhs.cz<http://www.u hs.cz/> , www.uhsbp.cz<http://www.uhsbp.cz/> , www.chh.cz ). Jsme plně přesvědčeni, že absolvování Univerzity dobrovolného hasiče bude přínosem pro zúčastněné osoby, i náš spolek. Význam studia podtrhuje i usnesení Shromáždění starostů ze dne 22. dubna 2017, které ukládá KSH a OSH vyhledávat a získávat členy a funkcionáře sdružení pro studium UDH 2018 – 2020 v ÚHŠ a CHH.

Za spolupráci velmi děkuje

Ing. Jan Karger
vedoucí Ústřední odborné rady vzdělávání SH ČMS


13. 9. 2017

Organizační zabezpečení hry Plamen ročníku 2017 – 2018


Vážení vedoucí, OORM vydává toto organizační zabezpečení pro nový ročník hry Plamen a stanovuje podmínky dle Směrnice hry Plamen. Více v přiloženém PDF souboru.

OZ

http://oormblansko.wz.cz/organizacni-zabezpeceni-hry-plamen-rocniku-2017-2018/


12. 9. 2017

Podzimní kolo hry Plamen a soutěže dorostu, Velké Opatovice 7. 10. 2017


Milí vedoucí a závodníci,

letošní podzimní kolo hry Plamen a soutěže dorostu se po roce uskuteční opět ve Velkých Opatovicích.

Prosím věnujte pozornost organizačnímu zabezpečení.

Přihlašování je možné pouze přes Google formulář (jeden formulář pro Plamen i dorost) a to do 30. 9. 2017. Pokud nedojde u družstva ke změně, není třeba vozit papírovou přihlášku. 

V případě změny počtu přihlášených družstev je třeba tuto skutečnost nahlásit na mail oormblansko@seznam.cz nejpozději do 3. října do 20:00. 

Dle usnesení Výkonného výboru Okresního sdružení hasičů Blansko OORM upozorňuje, že pokud některé družstvo MH nepřijede bez řádného odhlášení, vystavuje svůj SDH nebezpečí uložení sankce za neodebranou stravu.

OZ

http://oormblansko.wz.cz/podzimni-kolo-hry-plamen-a-dorost-velke-opatovice-7-10-2017/


12. 9. 2017

Dotace mládež


Čerpání dotací na MTZ SDH pracujících s mládeží.

Kdo má zájem o čerpání této dotace, přihlásí se na mailu OSH Blansko, a to do 17.9.2017 s uvedením SDH a uvedením věcí MTZ, na které bude dotace čerpána vč. předpokládaných nákladů.

Zájemce musí splnit podmínky dle Metodického pokynu k čerpání dotací poskytnutých MŠMT v roce 2017, vše najdete ZDE!

 

S SDH bude uzavřena Dílčí dohoda dle přílohy č.9 daného Metodického pokynu. K čerpání dotace v letošním roce není třeba vést podvojné účetnictví! Podmínkou přidělení dotace mj. je, že SDH k dotaci dodá min. 30% částky z vlastních zdrojů.

O výši přidělené dotace rozhodne vedení OSH podle finančních možností a počtu žádostí do 20.9.2017, dotace musí být vyúčtována do začátku listopadu.

http://oormblansko.wz.cz/dotace-mtz-pro-sdh/


12. 9. 2017

Vážení bratři starostové sborů


Vážené sestry starostky, vážení bratři starostové sborů a okrsků,

obracím se na Vás s problémem, který mě velice trápí a to je účast na shromáždění představitelů. Ze zkušenosti vím, že i Vy se zlobíte na své členy, když počítáte každou dušičku, která by mohla přijít, aby Vaše valná hromada byla usnášení schopná. Není Vám lhostejné, že řada lidí se snaží vše připravit a někteří člení nejsou ani schopni přijít a vyslechnout si co se vlastně v tom sboru děje a připravuje se do budoucna, nehleďe na skutečnost, že valná hromada sboru je nejvyšším orgánem každého sboru a mohou se na ní schválit změny, které mohou být pro daný sbor podstatné. Blíží se datum 11.11. kdy se uskuteční shromáždění představitelů sborů. Je mě jasné, že každý z Vás má plno povinností i to datum nemusí každému vyhovovat, ale nejste ve sborech sami a nikde není psáno, že sbor musí zastupovat starosta. Na shromáždění se dozvíte řadu informací, které Vám usnadní práci.

 Teď něco málo pro okrskové starosty, organizujte společné cestování na shromáždění a hned vidíte kdo Vám jede a kdo nejede. A hned můžete působit na ty co shromáždění nemají zájem.  Nedělám si iluze, nejsme okres Žďár nad Sázavou, který má 250 sborů a na minulem shromáždění bylo přítomno 249 zástupců sborů. Přesto věřím, že letos se nás sejde víc jak ta nadpoloviční většina a Vy si odvezete domů potřebné informace.

Teď ještě pár slov k těm co si nesplnili svoje povinnosti. Ještě je řada sborů, které nepředaly přehledy o majetku a závazcích, není to vymysl náš ani ustředí, jde o povinnost, která vyplývá ze zákona. OSH za Vás přebírá Vaši povinnost a přehled o majetku za daný rok za Vás předává k soudu. Tedy jen pokud ho nahlásíte na OSH.  Podobně je ještě řada sborů, která si nepožádala o nový přístup do evidence a blíží se konec roku a bez přístupu do centrální evidence neuděláte hlášení ani kontrolu členské základny.

Oficiální pozváněna shromáždění představitelů sborů, obdržíte po 20.září kdy zasedá výkonný výbor OSH Blansko.

Přeji Vám všem krásný den


 

Mgr.Milan Vykydal

starosta OSH Blansko

Sadová 2, 678 01 Blansko

osh.blansko@c-mail.cz

tel.: 516 418 621(po, st.), 725 823 517


12. 9. 2017

Borotínský pohár - 2.9.2017


3. 9. 2017

Smuteční oznámení


Parte


31. 8. 2017

Stránka