Sociální sítě

Sponzoři

 Nadace České pošty

  Obnova a rozvoj MTZ pro práci s mladými hasiči spolufinancoval Jihomoravský krajJMK

 

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE: 2
DNES: 149
TÝDEN: 806
CELKEM: 456240

Datum a čas

Dnes je čtvrtek, 11. 8. 2022, 17:43:31

Obsah

Stránka

Zápis ze společných schůzek s pořadateli a vedoucími kolektivů OSH Blansko


19. 3. 2022

školení rozhodčích PS


18. 3. 2022

SHROMÁŽDĚNÍ PŘEDSTAVITELŮ SBORŮ OSH Blansko.


Výkonný výbor OSH Blansko svolává SHROMÁŽDĚNÍ PŘEDSTAVITELŮ SBORŮ OSH Blansko.
Shromáždění se uskuteční v sobotu 26.března 2022 v kulturním domě v Cetkovicích.
15:00 -15:45 příjezd a prezence
16:00 zahájení jednání

Program jednání

1. Zahájení a přivítání hostů
2. Návrh a schválení programu
3. Volba mandátové, návrhové komise, zapisovatele a ověřovatelů zápisu
4. Zpráva o činnosti OSH za rok 2021
5. Zprávy odborných rad za rok 2021
- mládeže
- represe
- prevence
- historie a muzejnictví
- aktivu Zasloužilých hasičů
6. Zpráva OKRR o hospodaření OSH za rok 2021
7. . Diskuze
8. Návrh usnesení
9. Závěr

Za každý sbor se zúčastní jeden představitel, dále Vás žádáme o zajištění účasti Zasloužilých hasičů Vašeho sboru.
Dopravu řešte v rámci okrsků. Ústroj - vycházkový stejnokroj.
PROSÍME O ZAJIŠTĚNÍ ÚČASTI ZÁSTUPCE VAŠEHO SBORU.

Za výkonný výbor OSH Blansko


Mgr.Milan Vykydal
starosta OSH Blansko
Sadová 2, 678 01 Blansko
osh.blansko@c-mail.cz
tel.: 516 418 621(po, st.), 725 915 350

17. 3. 2022

Dálková přeprava vody - 18.9.2021


1. 9. 2021

O Borotínský pohár - 4.9.2021


1. 9. 2021

D putovní pohár SDH Sudice


Sudice

Sbor dobrovolných hasičů SUDICE
Vás zve na 34. ročník soutěže v požárním útoku
O putovní pohár SDH Sudice
který se bude konat 11. 9. 2021 na hřišti v Sudicích
Program: - do 11:30 příjezd družstev a prezentace
                   - 11:45 nástup a porada velitelů
                   - 12:00 zahájení soutěže
Pravidla soutěže: - kategorie muži 3 B
- kategorie ženy, vetráni, dorost 2 B
- startovné muži, ženy, dorost, veteráni 200 Kč
- provedení PÚ dle pravidel PS a Velké ceny Blanenska
     (šířka hadic C min 65mm a hadic B min 100 mm)
- elektronická časomíra, terče sklopné
- trať travnatá, okolí základny asfaltová plocha
- každé družstvo pracuje s vlastním nářadím, pořadatel si vyhrazuje právo
   kontroly technických parametrů veškerého materiálu použitého k soutěži
- kompletní pravidla VCB na www.vc-blanenska.com


KAŽDÉ DRUŽSTVO SOUTĚŽÍ NA VLASTNÍ NEBEZPEČÍ


Ceny: - kategorie muži - kategorie ženy - kategorie veteráni, kategorie dorost
Putovní pohár si odveze vítězné družstvo s sebou. Je povinno jej vrátit zpět
     do Sudic nejpozději v den konání dalšího ročníku.
Informace: - bližší informace je možno získat u p. Ondřeje Špidlíka,
                 
mob.: 728 558 806
- vyhlášení výsledků soutěže do 30 minut po provedení posledního PÚ.

 

Těšíme se s Vámi na shledanou v Sudicích


25. 8. 2021

XVII. ročník soutěže Pamětický Pohár


3. 7. 2021

Výsledky Okresního kola v Ráječku


Dne 3.7.2021 se uskutečnilo Okresní kolo požárního sportu v Ráječku.

Náš okrsek zastupovalo družstvo mužů z Pamětic a družstvo žen ze Šebetova

Muží z Pamětic okresní kolo vyhráli a postupují na Kraj

Družstvo žen ze Šebetova získalo krásné 2. místo. 

Velká gratulce všem účastníkum. Pamětickým hodně úspěchů a štěstí na kraji.

muži

ženy


3. 7. 2021

Povinnosti sboru na konci roku


 

Připomínáme sborům, že s blížícím se koncem roku jsou spojeny určité úkony, které je nutné provést. Vzhledem ke skutečnosti, že v řadě sborů došlo ke změně ve vedení, rozhodli jsem se sepsat tento návod, který by vám měl poradit, jak postupovat při řešení výše uvedených úkolů. V případě problémů radím obrátit se na zkušenější funkcionáře sboru, okrsku nebo přímo na OSH. Pro ty zkušené jen připomínka termínů, které je třeba dodržet.

1.      Evidence členů sborů v Centrální evidenci SDH – stav členské základny SDH k 31.12.2020 je velmi důležitý – tento údaj se bere jako podklad pro placení členských příspěvků pro rok 2021. Veškeré změny v centrální evidenci provádí pouze OSH, proto je nutné veškeré změny v evidenci (jedná se hlavně o odhlášení) nahlásit mailem do kanceláře OSH nejpozději do 29.12.2020.  Žádost musí obsahovat – jméno, příjmení, registrační číslo člena a důvod ukončení členství.

2.      Do 31.ledna 2021 je nutné svolat a uskutečnit Valnou hromadu sboru. Dle stanov Valnou hromadu svolává výbor nebo starosta.  Valná hromada sboru se koná nejméně jedenkrát za rok, Valná hromada sboru je způsobilá jednat a rozhodovat dostaví-li se nadpoloviční většina všech členů. Nedostaví-li se taková většina lze jednat a rozhodovat za jednu hodinu po stanovené hodině začátku za přítomnosti nejméně jedné třetiny všech členů.

V letošním roce nejsou Valné hromady volební a tak se řídí průběh VH metodickým materiál, který vydalo SH ČMS 25.7.20. Tento materiál je přílohou. Z daného materiálu vyřaďte bod c). Z 99% bude VI. sjezd SH ČMS přeložen na rok 2021.

3.      Hlášení o činnosti sboru dobrovolných hasičů, toto hlášení se odesílá elektronicky a termín odeslání je do 31.ledna2021. Po otevření stránky SDH, Informace o SDH, druhý sloupec O SDH najdete Hlášení -jednotlivé roky, pro vaši kontrolu můžete otevřít starší ročníky a informovat se o minulých hlášení. Po otevření roku 2020 můžete provést požadované zápisy o činnosti sboru v roce 2020. Mimo údajů ohledně členské základny. Po vyplnění odešlete hlášení elektronicky do centrální evidence. Údaje o činnosti vašeho sboru se automaticky přenesou i do hlášení OSH. Prosím o dodržení termínu odeslání hlášení.

4.      Členské příspěvky, termín zaplacení členských příspěvků je 28.února 2021 . Pro příští rok chystáme změnu placení členských příspěvků. Připravujeme vystavení faktur pro jednotlivé sbory. Tyto faktury musí být odeslány na sbory v průběhu prvního lednového týdne. Faktura bude obsahovat počty členů sboru v jednotlivých věkových kategoriích, celkovou částku k úhradě a jako variabilní symbol uvedeme registrační číslo sboru. Bude možnost úhrady faktury (členských příspěvků) i na pokladně OSH. Bližší informace přijdou současně s fakturou.

5.      Při organizování Valných hromad, ale i všech ostatních akcí, které budete organizovat, prosím dodržujte veškerá opatření COVVID-19, která jsou v ten daný okamžik nařízena.

6.      VI. sjezd SHČMS, v současné době existuje návrh vedení SH ČMS na přeložení sjezdu na jarní měsíce 2021. O schválení, či zamítnutí tohoto návrhu vás budu informovat.

Vzhledem ke skutečnosti, že v řadě sborů došlo ke změně ve vedení, rozhodl jsem se sepsat tento návod, který by vám měl poradit jak postupovat, při řešení výše uvedených úkolů. V případě problémů radím obrátit se na zkušenější funkcionáře sboru, okrsku nebo přímo na OSH. Pro ty zkušené jen připomínka termínů, které je třeba dodržet.

Poslední prosba, součástí mailu je i NÁVRATKA o konání Valné hromady sboru, prosím o včasné zaslání.

Na Valných hromadách sborů, prosím předejte poděkování vedení OSH, všem členům za práci v roce 2020, především při řešení problémů s koronavirem.

Vám všem přejeme hodně pohody v této nelehké době a hlavně hodně zdraví.

Za vedení OSH Blansko starosta M.Vykydal

 

 

 

 

 

 

 

 

NÁVRATKA

KONÁNÍ VALNÉ HROMADY SBORU

 

Sbor dobrovolných hasičů_____________________________________

 

 

Valná hromada sboru se uskuteční dne/čas:________________/__________

 

 

Adresa konání:_____________________________________

 

Telefonní kontakt:­­­­­­­­­­­­­­­­­­______________________________


4. 1. 2021

Stránka