Obsah

Stránka

Schůze okrsku


      Schůze okrsku Šebetov se koná v neděli 30.listopadu v restauraci v Sudicích. Začátek v 9,00 hodin. Každý sbor si připraví krátkou zprávu o svých aktivitách za období od okrskové soutěže. Srdečně zve výbor okrsku.
 

24. 11. 2014

Školení vedoucích mládeže 1. 11. 2014


V sobotu 1. listopadu 2014 se od 7:30 v restauraci U Sluníček
v Těchově
uskuteční školení vedoucích mládeže. Pokud máte zájem, podrobnosti o školení najdete v 
organizačním zabezpečení.

 

     Za náš okrsek se školení zúčastnili zastupci SDH Borotín, SDH Šebetov a SDH Vanovice. Po celodenním školení následovalo přezkoušení znalostí testem (40 otázek). Všichni toto přezkoušení zvládli zacož jim patří poděkování .

JH

 


2. 11. 2014

Shromáždění představitelů SDH 8.11.2014


V sobotu 8.listopadu 2014 se od 10:00 uskuteční v kulturním domě v Drnovicích "Shromáždění představitelů SDH okresu Blansko".

Prezence  delegátů: 09:15 - 09:45

Zahájení jednání: 10:00

Program:

 1. Zahájení a přivítání hostů
 2. Návrh a schválení programu
 3. Volba mandátové, navrhové, volební komise a zapisovatele
 4. Zpráva o činnosti OSH za uplynulé období
 5. Zpráva odborných rad (mládeže, velitelů, prevence a aktivu Zasloužilých hasičů)
 6. Zpráva OKRR o hospodaření OSH za 1. až 9.2014
 7. Zajištění VVH SDH a okrsků
 8. Informace o shromáždění starostů OSH z 17.10.2014
 9. Návrh hlavního zaměření činnosti OSH na rok 2015
 10. Volba náměstka starosty OSH a kooptace člena VV OSH
 11. Diskuse
 12. Návrh a schválení usnesení
 13. Závěr

Pozvánka


14. 10. 2014

Výsledky ZPV - Lysice 11.10.2014


Dne 11.10.2014 se v Lysicích uskutečnil ZPV. Děkujeme za účast družstvům mladých hasičů SDH Borotín, SDH Sudice, SDH Šebetov, SDH Vanovice, dorostenkám a dorostencům SDH Borotín. Poděkování patří i vedoucím jednotlivých družstev. Zde naleznete všechny výsledkyfoto.

Výsledky zástupců našeho okrsku:

Celkově ML podzim, ZPV podrobně ML, ZPV pořadí ML, Štafeta dvojic ML

Celkově ST podzimZPV podrobně ST, ZPV pořadí ST, Štafeta dvojic ST

Dorky J mladší, Dorky J mladší pořadí

Dorky J střední, Dorky J střední pořadí

Dorci J starší, Dorci J starší pořadí

 


11. 10. 2014

O pohár starosty SDH Cetkovice


SDH Cetkovice si Vás dovoluje pozvat

na 8. ročník hasičské soutěže v požárním útoku

"O pohár starosty SDH"

Datum konání: sobota 4.10.2014

Místo konání: u KD v Cetkovicích

Kategorie: muži, ženy

Časový rozvrh:

- do 13:00 příjezd družstev

- 13:15 nástp, porada velitelů

- 13:30 zahájení soutěže

Propozice pro požární útok:

- pravidla dle PS

- dopravní vedení: 2B + 2x2C, pro obě kategorie stejné

- nářadí má každý sbor vlastní

- ústroj jednotná, může být sportovní


28. 9. 2014

Prověřovací cvičení


Na  25.9.2014 jsem ze své funkce velitele okrsku naplánoval okrskové prověřovací cvičení, a to konkrétně pro JPO Vísky, Sudice, Knínice, Vážany, Šebetov, Vanovice, Borotín a Pamětice.

Tomuto cvičení předcházelo vypracování taktického plánu této akce, které jsem odeslal na KOPIS(Krajské operační středisko), proto také nebyl žádný problém se svoláním jednotek. Podotýkám, že o tomto cvičení neměl nikdo ani tušení.

Velice mile mě překvapilo, že po vyhlášení poplachu se do 15 minut sjely všechny jednotky, které byly povolány mimo JPO Vážany. Samotné cvičení trvalo asi 1 hodinu a dopravovala se při něm voda z podzemní nádrže za kapličkou k zemědělské kůlně na konci vesnice.

Cílem tohoto cvičení bylo hlavně prověřit funkčnost svolávání jednotek při poplachu, akceschopnost a připravenost jednotek a prověření znalostí signálů při dálkové dopravě vody.

Těším se na další akce, které pokud setrvám ve své funkci, budou jistě v plánu.

Dominik Dračka, velitel okrsku Šebetov.


25. 9. 2014

Výsledky XVI. ročníku soutěže mladých hasičů „ O Borotínský pohár “


7. 9. 2014

XVI. ROČNÍK SOUTĚŽE MLADÝCH HASIČŮ „ O Borotínský pohár “


Sdružení hasičů ČMS SDH Borotín a Obecní úřad Borotín
zvou Vaše družstva na
XVI. ROČNÍK SOUTĚŽE MLADÝCH HASIČŮ
„ O Borotínský pohár “

Datum konání: sobota 6. září 2014, od 13:00

Borotín

 

oz Borotín

oz borotín1


26. 8. 2014

Kýbl Kap 2014


Sbor dobrovolných hasičů a Obecní úřad Ú S O B R N O zvou Vaše družstva na XVI. ročník hasičské soutěže „O pohár starosty obce“ a „Kýbl Kap“

 

kýbl

Pozvánka


 


18. 7. 2014

Slavnostní otevření nové hasičské zbrojnice v Cetkovicích


pozvánka


13. 7. 2014

Stránka