Obsah

Stránka

Okrsková soutěž 28.4.2016 Borotín


Dobrý den, vážení bratři hasiči,

 
s potěšením Vám oznamuji, že od 3.5.2016 v Borotíně stojí 2 dráhy pro trénink disciplíny 100m překážek (1 pro muže, 1 pro ženy).
 
Můžete je kdykoliv využít pro Vaše potřeby, věřím, že v případě souběhu více družstev se na místě mezi sebou domluvíme.
 
Protože se blíží okresní závody dorostu, je na místě rovněž okno, všechny překážky mohou využít i dorostenci, jen prosím vedoucí, aby dbali na bezpečnost (přilby atd.). 
 
Poděkování patří SDH Uhřice za dobrou spolupráci a zapůjčení jejich sady překážek.
 
S pozdravem
 
Libor Toul, starosta SDH Borotín
 

 
Zdravím  všechny bratry a sestry

 SDH Uhřice rádo vyhovělo potřebám SDH Borotín(to vše po předchozí "řádné"dohodě);-)


 S pozdravem Ecler Standa

3. 5. 2016

Poděkování - Hasičský den 16. 6.


Vážené sestry a vážení bratři,

v sobotu 16.4.2016 se uskutečnil v Boskovicích Hasičský den. Akce na jejíž přípravě, ale i samotném průběhu se podílela velká řada z Vás. Rád bych svým jménem, ale i jménem výkonného výboru OSH Blansko poděkoval všem za kus poctivé práce, kterou jste vykonali na propagaci dobrého jména všech hasičů. Akce, která byla ze strany města Boskovice, ale i čelními funkcionáři sdružení hodnocena velice kladně. Byla to první větší akce tohoto druhu, kterou pořádal nový výkonný výbor. Je nám jasné, že při organizování a samotném průběhu se objevila řada chyb. Věřím, že se jedná o chyby, které jsou poučením do budoucna.
Poděkování nepatří jen těm členům sdružení, kteří se aktivně podíleli na průběhu akce. Ale všem těm sestrám a bratrům, kteří přišli a svou účastí podpořili Hasičský den v Boskovicích.

Mgr.Milan Vykydal
starosta OSH Blansko

Dopis ke stažení

Převzato z: www.oshblansko.cz


19. 4. 2016

Byly vyhodnoceny žádosti o dotace pro dobrovolné hasiče


15. 4. 2016 (Nicole Zaoralová) - MV-generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky (dále jen „GŘ HZS ČR“) Vám sděluje, že vyhodnotilo všechny zaregistrované žádosti obcí o poskytnutí investiční dotace na rok 2016 v rámci programu Dotace pro jednotky SDH obcí (dále jen „dotace“).

Celý článek zde.

Tabulky s výsledky.


17. 4. 2016

Hasičský den Boskovice 16.4.2016


Na dnešním setkání zástupců technických čet bylo domluveno:

Sraz členů technických čet se byl posunut na 8:00 sraz před radnicí. Kde bude upřesněno co budete dělat,  Členové technické čety si vezmou reflexní vesty a vysílačky PMR pokud máte.

SDH Borotín  - zajišťuje parkování na Růžovém náměstí

SDH Sudice -  zajišťuje vjezd vystavované techniky na náměstí

SDH Šebetov -  zajišťuje parkování vystavované techniky na náměstí

SDH Vanovice -  zajišťuje průvod praporů

Ostatní SDH budou pověření dalšími úkoly a doplněním již uvedených úkolů.

Sraz praporečnků s prapory (včetně vyzvednutí praporu z muzea) je před 9 hodinou u muzea. Řazení praporů bude před Vinotékou  v ulici před muzeem.

Akce se zúčastnili sbory našeho okrsku: SDH Borotín, SDH Celkovice, SDH Knínice, SDH Sudice, SDH Světlá SDH Šebetov, SDH Pamětice, SDH Uhřice, SDH Vanovice.

 

V průvodu s prapory byly zastoupeny SDH: Borotín, Knínice, Šebetov, Uhřice a Vanovice. Fotky z celého dne včetně muzea najdete na http://sdhsebetov.rajce.idnes.cz (foto Míša Habalová a Tomáš Tvarog).

průvod


16. 4. 2016

Schůze výboru okrsku


V úterý 12. dubna 2016 v 19,00 hodin se uskuteční schůze výboru okrsku v restauraci Na Holbě v Knínicích.


9. 4. 2016

Hasičský den Boskovice 16.4.2016


HASIČSKÝ DEN

SETKÁNÍ HASIČŮ, TECHNIKY A POŽÁRNÍCH AUTOMOBILŮ OD ZRODU HASIČSTVA V ČESKÝCH ZEMÍ

BOSKOVICE - MASARYKOVO NÁMĚSTÍ

16. DUBNA 2016

______________________________________________________________________________

Vážené hasičky, hasiči, vážení hosté. Dovolujeme si vás pozvat na Hasičský den do města Boskovice. U této příležitosti proběhne v Muzeu Boskovicka slavnostní otevření expozice, která je zaměřena na historii i současnost hasičstva.

Setkání hasičů, techniky a požárních automobilů od zrodu hasičstva v českých zemích se uskuteční v sobotu 16. dubna 2016 v Boskovicích na Masarykově náměstí.

PROGRAM:    

830 - 930 PŘÍJEZD VYSTAVOVANÉ TECHNIKY

900                    MŠE SVATÁ V KOSTELE SV. JAKUBA

1000                  SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ AKCE (horní část náměstí)

PRŮVOD K MUZEU MĚSTA BOSKOVIC K SLAVNOSTNÍMU OTEVŘENÍ EXPOZICE, KTERÁ JE ZAMĚŘENA NA HISTORII I SOUČASTNOST HASIČSTVA

PO CELOU DOBU NA NÁMĚSTÍ BUDE K NAHLÉDNUTÍ HISTORICKÁ A NOVODOBÁ HASIČSKÁ TECHNIKA

UKÁZKY DOVEDNOSTÍ MLADÝCH HASIČŮ

UKÁZKY ČINNOSTÍ HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

Slavnostní zahájení celého dne v 10:00 hodin bude provedeno nástupem praporů před radnici formou organizovaného průvodu praporů SDH obcí za doprovodu čestné stráže (praporečník a 2 hasiči – sraz v 9:00 před muzeem Boskovice, kde budou vyzvednuty prapory a předány další pokyny). Ostatní členové SDH mohou vyčkávat na slavnostní zahájení v prostoru před radnicí.

 

Kompletní organizační zabezečení | Plakát ke stažení


4. 4. 2016

Vázání uzlů Šebetov


Sbor dobrovolných hasičů v Šebetově zve Vaše družstva hasičské mládeže na 8.ročník  soutěže ve Vázání uzlů

Datům konání: sobota 2. dubna 2016 ve 14.00 hod.
Místo konání: Šebetov - kulturní dům
Kategorie: mladší, starší – soutěže se zúčastní pětičlenná hlídka

     V sobotu 2. dubna 2016 se uskutečnil již 8. ročník soutěže "VE VÁZÁNÍ UZLŮ" v Šebetově. Původně se soutěž měla konat v kulturním domě. Pořádající SDH se rozhodlo přesunout soutěž do prostor požární zbrojnice.  Zda to bylo správné řešení, nechám na Vás, ale za mne to bylo výborné řešení. Velkou výhodou bylo krásné počasí, za nepříznivého počasí by se soutěž konala v sále KD. Soutěže se zúčastnilo 15 hlídek (7 mladších
a 8 starších). Za náš okrsek se zúčastnili mladí hasiči SDH Borotín, SDH Sudice, SDH Šebetov a SDH Vanovice.

Umístění našich zástupců:

mladší žáci SDH Šebetov 2. místo,
                   SDH Vanovice 6. místo,

starší žáci SDH Sudice 5. místo,
                 SDH Borotín 7. místo.

OZ 

Celkové výsledky 


JH


3. 4. 2016

Zkoušky odbornosti mladých hasičů - Ostrov u Macochy 19.3.2016


   Dne 19.3.2016 se v Ostrově u Macochy konaly "Zkoušky odbornosti mladých hasičů". Za náš okrsek se zúčastnilo 7 mladých hasičů z SDH Šebetov. Všichni úspěšně zkoušky složili a získali odbornost "PREVENTISTA - JUNIOR".

odznaky


20. 3. 2016

Školení odbornosti - odznak Preventista


Vážení hasiči,

jménem okresní odborné rady prevence Vás srdečně zvu na školení k získání odborností 

Preventista III. stupně a Preventista II. stupně,

které se uskuteční v sobotu 19. 3. od 9:00 v požární zbrojnici v Doubravici nad Svitavou.

Nejedná se o zkoušky, ty budou vypsány v samostatném termínu.

 

Zájemce, kteří se zúčastní žádáme o obuv s hladkou podrážkou, lépe s přezůvkami.

Případné dotazy zd.spacek@tiscali.cz 

 

Děkuji za Vaši účast.

 

Zdeněk Špaček

vedoucí OORP

 

Studijní podklady v příloze nebo na www.dh.cz v sekci prevence.

 

METOD. POKYN_PREVENTISTA

P2_otázky a odpovědi

P3_otázky_a_odpovědi

 


14. 3. 2016

Rozdělení dotací MŠMT


     MŠMT rozdělilo dotace z žádostí do programu VIII, v odkazu se můžete podívat jak jste dopadli pokud jste požádali. Nebo se múžete podívat jak uspěli ostatní. Hledat v seznamu je třeba důkladně, je seřazen podle abecedy i se všemi překlepy v žádostech.

Dotace


6. 3. 2016

Stránka