Obsah

Stránka

VODA KOŇKÓ PŘES TŘE KRAJE


voda

 

Vážení bratři hasiči,

Hasičské okrsky Šebetov a Roubanina společně se Sborem dobrovolných hasičů Úsobrno pod patronací Okresního sdružení hasičů Blansko připravují na letošní rok 3. ročník akce VODA KOŇKÓ PŘES TŘE KRAJE. Akce se bude konat v sobotu 10. září 2022.

Cílem této akce je provést za pomoci ručních vahadlových stříkaček dálkovou dopravu vody z hranic Olomouckého a Jihomoravského kraje přes Jihomoravský kraj (obec Úsobrno) až na hranice Jihomoravského a Pardubického kraje. Celková délka tratě po které bude voda dopravena je 3.000 metrů.

V loňském roce byl uspořádán druhý ročník, kterého se zúčastnilo celkem třináct sborů se stříkačkami převážně od firmy R A Smékal a byla provedena doprava vody na vzdálenost 1265 metrů. Pro nejasnou situaci v souvislosti s covidem nemohla být akci věnována náležitá propagace a proto byla účast pouze třinácti sborů. Při této akci jsme si ověřli, že vzhledem k příznivé konfiguraci terénu (stálý sklon tratě) je možno ponechat vzdálenosti mezi stříkačkami cca 100metrů (5ks hadic „C“). Pro zdárný průběh akce v letošním roce potřebujeme zajistit účast minimálně 45 družstev se stříkačkou.

Pořadatelé akce se proto na Vás obrací se žádostí, zda máte zájem se této akce zúčastnit.

Pokud víte ve Vašem okolí o sboru, který vlastní vahadlovou stříkačku informujte je o této akci.

Svoje stanovisko zašlete prosím do konce měsíce května 2022 na adresu antonin.habala@seznam.cz nebo tel. 724 089 331. Zájemce budeme následně kontaktovat s podrobnými podmínkami akce.

Věřím, že naši akci podpoříte a dle svých možností se jí zúčastníte.

Za pořadatele Habala Antonín, Jaroslav Bárta, Rudolf Krajíček

 

ke stažení


16. 5. 2022

Výsledky Základního kola 14.5.222


16. 5. 2022

Mše sv. Floriána - Cetkovice


cetkovice


3. 5. 2022

135 let SDH Pamětice


Pamětice


23. 4. 2022

Seznam akcí okrsku Šebetov


Seznam akcí okrsku Šebetov

26.3.2022  Shromáždění zástupců sborů Cetkovice

2.4.2022    Školení rozhodčích Pamětice - noví

3.4.2022    Školení rozhodčích Pamětice - obnova

9.4.2022    135 let založení SDH Sudice

14.5.2022  Základní kolo v PS Borotín

21.5.2022  Plamen Ostrov u Macochy - okresní kolo

28.5,2022  Dorost Seneářov - okresní kolo

29.5.2022  135 let založení SDH Pamětice

4.6.2022    Soutěž Vísky

4.6.2022    Soutěž MH a dorostu Šebetov

11.6.2022  Soutěž MH Sudice

18.6.2022  Noční soutěž Knínice

24.7.2022  VC Blanenska Pamětice

2.7.2022    150 let založení SDH Vanovice

3.9.2022    Soutěž MH Borotín

10.9.2022  Voda koňkó přes tře kraje Úsobrno

24.9.2022  VC Blanenska Sudice


19. 3. 2022

Zápis ze společných schůzek s pořadateli a vedoucími kolektivů OSH Blansko


19. 3. 2022

školení rozhodčích PS


18. 3. 2022

SHROMÁŽDĚNÍ PŘEDSTAVITELŮ SBORŮ OSH Blansko.


Výkonný výbor OSH Blansko svolává SHROMÁŽDĚNÍ PŘEDSTAVITELŮ SBORŮ OSH Blansko.
Shromáždění se uskuteční v sobotu 26.března 2022 v kulturním domě v Cetkovicích.
15:00 -15:45 příjezd a prezence
16:00 zahájení jednání

Program jednání

1. Zahájení a přivítání hostů
2. Návrh a schválení programu
3. Volba mandátové, návrhové komise, zapisovatele a ověřovatelů zápisu
4. Zpráva o činnosti OSH za rok 2021
5. Zprávy odborných rad za rok 2021
- mládeže
- represe
- prevence
- historie a muzejnictví
- aktivu Zasloužilých hasičů
6. Zpráva OKRR o hospodaření OSH za rok 2021
7. . Diskuze
8. Návrh usnesení
9. Závěr

Za každý sbor se zúčastní jeden představitel, dále Vás žádáme o zajištění účasti Zasloužilých hasičů Vašeho sboru.
Dopravu řešte v rámci okrsků. Ústroj - vycházkový stejnokroj.
PROSÍME O ZAJIŠTĚNÍ ÚČASTI ZÁSTUPCE VAŠEHO SBORU.

Za výkonný výbor OSH Blansko


Mgr.Milan Vykydal
starosta OSH Blansko
Sadová 2, 678 01 Blansko
osh.blansko@c-mail.cz
tel.: 516 418 621(po, st.), 725 915 350

17. 3. 2022

Dálková přeprava vody - 18.9.2021


1. 9. 2021

Stránka