Obsah

Stránka

135 let SDH Pamětice


Pamětice


23. 4. 2022

Seznam akcí okrsku Šebetov


Seznam akcí okrsku Šebetov

26.3.2022  Shromáždění zástupců sborů Cetkovice

2.4.2022    Školení rozhodčích Pamětice - noví

3.4.2022    Školení rozhodčích Pamětice - obnova

9.4.2022    135 let založení SDH Sudice

14.5.2022  Základní kolo v PS Borotín

21.5.2022  Plamen Ostrov u Macochy - okresní kolo

28.5,2022  Dorost Seneářov - okresní kolo

29.5.2022  135 let založení SDH Pamětice

4.6.2022    Soutěž Vísky

4.6.2022    Soutěž MH a dorostu Šebetov

11.6.2022  Soutěž MH Sudice

18.6.2022  Noční soutěž Knínice

24.7.2022  VC Blanenska Pamětice

2.7.2022    150 let založení SDH Vanovice

3.9.2022    Soutěž MH Borotín

10.9.2022  Voda koňkó přes tře kraje Úsobrno

24.9.2022  VC Blanenska Sudice


19. 3. 2022

Zápis ze společných schůzek s pořadateli a vedoucími kolektivů OSH Blansko


19. 3. 2022

školení rozhodčích PS


18. 3. 2022

SHROMÁŽDĚNÍ PŘEDSTAVITELŮ SBORŮ OSH Blansko.


Výkonný výbor OSH Blansko svolává SHROMÁŽDĚNÍ PŘEDSTAVITELŮ SBORŮ OSH Blansko.
Shromáždění se uskuteční v sobotu 26.března 2022 v kulturním domě v Cetkovicích.
15:00 -15:45 příjezd a prezence
16:00 zahájení jednání

Program jednání

1. Zahájení a přivítání hostů
2. Návrh a schválení programu
3. Volba mandátové, návrhové komise, zapisovatele a ověřovatelů zápisu
4. Zpráva o činnosti OSH za rok 2021
5. Zprávy odborných rad za rok 2021
- mládeže
- represe
- prevence
- historie a muzejnictví
- aktivu Zasloužilých hasičů
6. Zpráva OKRR o hospodaření OSH za rok 2021
7. . Diskuze
8. Návrh usnesení
9. Závěr

Za každý sbor se zúčastní jeden představitel, dále Vás žádáme o zajištění účasti Zasloužilých hasičů Vašeho sboru.
Dopravu řešte v rámci okrsků. Ústroj - vycházkový stejnokroj.
PROSÍME O ZAJIŠTĚNÍ ÚČASTI ZÁSTUPCE VAŠEHO SBORU.

Za výkonný výbor OSH Blansko


Mgr.Milan Vykydal
starosta OSH Blansko
Sadová 2, 678 01 Blansko
osh.blansko@c-mail.cz
tel.: 516 418 621(po, st.), 725 915 350

17. 3. 2022

Dálková přeprava vody - 18.9.2021


1. 9. 2021

O Borotínský pohár - 4.9.2021


1. 9. 2021

D putovní pohár SDH Sudice


Sudice

Sbor dobrovolných hasičů SUDICE
Vás zve na 34. ročník soutěže v požárním útoku
O putovní pohár SDH Sudice
který se bude konat 11. 9. 2021 na hřišti v Sudicích
Program: - do 11:30 příjezd družstev a prezentace
                   - 11:45 nástup a porada velitelů
                   - 12:00 zahájení soutěže
Pravidla soutěže: - kategorie muži 3 B
- kategorie ženy, vetráni, dorost 2 B
- startovné muži, ženy, dorost, veteráni 200 Kč
- provedení PÚ dle pravidel PS a Velké ceny Blanenska
     (šířka hadic C min 65mm a hadic B min 100 mm)
- elektronická časomíra, terče sklopné
- trať travnatá, okolí základny asfaltová plocha
- každé družstvo pracuje s vlastním nářadím, pořadatel si vyhrazuje právo
   kontroly technických parametrů veškerého materiálu použitého k soutěži
- kompletní pravidla VCB na www.vc-blanenska.com


KAŽDÉ DRUŽSTVO SOUTĚŽÍ NA VLASTNÍ NEBEZPEČÍ


Ceny: - kategorie muži - kategorie ženy - kategorie veteráni, kategorie dorost
Putovní pohár si odveze vítězné družstvo s sebou. Je povinno jej vrátit zpět
     do Sudic nejpozději v den konání dalšího ročníku.
Informace: - bližší informace je možno získat u p. Ondřeje Špidlíka,
                 
mob.: 728 558 806
- vyhlášení výsledků soutěže do 30 minut po provedení posledního PÚ.

 

Těšíme se s Vámi na shledanou v Sudicích


25. 8. 2021

XVII. ročník soutěže Pamětický Pohár


3. 7. 2021

Stránka