Obsah

1) Technická pomoc, 4.2. - 4:34

Jednotka na místě zásahu provedla průzkum, byl zjišten spadený strom přes komunikaci. Pomocí pily byl strom odklizen, po celou dobu zásahu byl řízen provoz na komunikaci. Po ukončení prací odjezd na základnu.

Technika:

CAS 8: Markus T., Rosenberg D., Maršálek D.

DA-L1Z: Axman T., Kopal O., Habala J., Karásek P., Kopal M., Šimek P., Šimková M., Tvarog T.

Strom1Strom 2

2) Technická pomoc, 31.3. - 18:58

Jednotka na místě zásahu provedla průzkum, byl zjištěn strom přes komunikaci, který byl následně odklizen pomocí motorové pily. Po celou dobu zásahu byl řízen provoz na komunikaci, po dokončení odklízecích pracích odjezd na základnu.

Technika:

CAS 8: Grund I., Kopal O., Habalová M.

DA-L1Z: Rosenberg D., Kopal M., Habala J., Lizna D., Šimek P., Šimková M.

3) Dopravní nehoda, 8.8. - 16:17

Při kondiční jízdě jsme narazili na dopravní nehodu, kde jsme provedli průzkum. Na místě nehody dvou osobních vozidel nebyla zjištěna žádná zraněná osoba, ani únik provozních kapalin. Vyčkali jsme na příjezd dopravní policie, která si místo nehody přebrala. Následoval odjezd z místa nehody, po celou dobu jsme řídili provoz na komunikaci. 

Technika:

DA-L1Z: Axman T., Kopal O., Kopal M.

4) Požár odpadu, 7.10. - 11:36

Jednotka na místě zásahu provedla průzkum, na místě události byl zjitěn požár směsného odpadu. Požár uhašen před příjezdem JPO. Byl nasazen jeden bojový proud "C" na dohašení spáleniště. Po ukončení hasebních prací odjezd na základnu.

Technika:

CAS 8: Rosenberg D., Kopal O., Habalová M.

DA-L1Z: Karásek P., Kopal M.