Sociální sítě

Sponzoři

 Nadace České pošty

JMK

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE:1
DNES:95
TÝDEN:296
CELKEM:540993

Datum a čas

Dnes je čtvrtek, 13. 6. 2024, 19:59:39

Obsah

Mladí hasiči

Zpráva o činnosti mladých hasičů za rok 2014

Vážené sestry hasičky, bratři hasiči, vážení hosté dovolte, abych Vás seznámil s činností mladých hasičů za rok 2014.

K dnešnímu dni máme 21 mladých hasičů což je 1 družstvo mladší, několik starších a 5 dorostenců, 6 vedoucích a od března dva proškolené rozhodčí mládeže.

Letošní rok začal pro náš sbor školením rozhodčích. Tohoto školení se po náročném samostudiu zúčastnil Petr Karásek. Dvoudenní školení se konalo v Blansku. Petr toto školení i závěrečné testy úspěšně zvládl.

12.4.2014 jsme uspořádali 6. ročník soutěže ve vázání uzlů v kulturním domě, kterého se zúčastnilo 17 pětičlenných hlídek. V obou kategoriích vyhrály Velké Opatovice. Naši mladší hasiči se umístili na 6. místě (tedy předposlední).

1. května se ve Velkých Opatovicích konal 1. ročník Poháru dorostu (dvojboj, 100m překážek a testy) bez účasti našich dorostenců, ale přesto jsme zde měli i naše zastoupení. Jako rozhodčí se zúčastnil Per Karásek a Jiří Habala.

Po této soutěži jsem začal uvažovat o zapojení i našich dorostenců. Na první trénink jsme odjeli do Borotína. Míša Habalová, Petr Šimek, Tomáš Tvarog a Matěj Kopal. Povedlo se a dva se rozhodli závodit.

19. května se v Ráječku konalo okresní kolo hry Plamen. Na této soutěži i přes nepřízeň počasí zúčastnilo družstvo mladších a poprvé dva naši dorostenci. Byli vlastně tři. Při PLAMENU byli Petr Šimek, Mates Kopal a Tomáš Tvarog společně semnou jako pomocní rozhodčí na štafetě CTIF. Po skončení soutěže Mates a Tomáš poprvé zkusili, co obnáší soutěž dorostu jednotlivců. (Testy, dvojboj a 100m překážek).

7. června jsme pořádali ve spolupráci s OÚ již 19. ročník soutěže „O pohár starosty Obce Šebetov“ v zámeckém parku a na návsi. Této soutěže se zúčastnilo 7 mladších a 8 starších družstev. Soutěžilo se tradičně u zbrojnice v požárním útoku a v parku ve štafetě CTIF. Vítězem mladších se staly Velké Opatovice a starších Petrovice.  Naši mladší skončili na 5. místě.

V letošním roce jsme díky vzniku tří kategorií dorostu rozšířili naši soutěž o 1. ročník dorostu. Soutěž proběhla na cestě nad zbojnicí, kde se běžel dvojboj, a ve zbrojnici se psaly testy. V kategoriích dorostenců soutěžilo 31 dorostenců (8ml, 12stř a11st) Mates byl na 7. místě Tomáš na 10. místě. Dorostenek se zúčastnilo 9 (4ml a 5stř). Poprvé jsme měli i jednu dorostenku Míšu Juřicovou skončila na 5. místě. Všichni naši dorostenci byli zařazeni v kategorii středních dorostenců a dorostenek. Myslím si, že se i tato soutěže stane populární vždyť účast 40 dorostenců a dorostenek stojí za to, aby se v příštím roce opakovala. Soutěž mladých hasičů i dorostu byly zařazena do OLM. Jen bych chtěl požádat o pořízení překážky „okno“ aby bylo na čem trénovat a na soutěž si ji nemuseli půjčovat. Ostatní vybavení jsme již měli, štafetky jsou stejné jako pro dospělé a opasek jsme jeden měli, ale byl tak akorát pro Míšu, klukům byly zakoupeny opasky nové. Za což děkuji.

Mladí hasiči se ještě zúčastnili soutěže 14. června v Sudicíchb(5), 6. září v Borotíně(10). 11. října se v Lysicích konal další ročník okresního kola hry Plamen, kde se zúčastnila jedna hlídka mladších. Dorostenci se zúčastnili soutěží 24. května v Bořitově a 21. června v Ostrově u Macochy.

Naše poslední účast na soutěží byla 29. listopadu na vázání uzlů v Ostrově u Macochy. Jednalo se o poslední soutěž OLM v tomto roce. Po vyhlášení vítězů následovalo vystoupení kouzelníka.  A pak proběhlo vyhlášení výsledků OLM. Na to jsme sice nečekali ale dovolte abych Vás seznámil s naším umístěním - mladší žáci skončili na 21. místě z 44 zúčastněných, střední dorostenci Mates Kopal 10. místo a Tomáš Tvarog 12. místo z 22 středních  dorostenců a střední dorostenky Míša Juřicová 9. místo z 11 středních dorostenek.

V letošním roce proběhla ještě jedna důležitá akce, která se týká mladých hasičů. 1. listopadu proběhlo v Těchově školení vedoucích mládeže. Protože v celém letošním roce pomáhali s přípravou malých hasičů čtyři dorostenci, bylo logické, že jsem je přihlásil na toto školení. Proto máme od letošního roku 4 nové vedoucí. Míšu Habalovou, Petra Šimka, Matěje Kopala a Tomáše Tvaroga. Tito čtyři si zaslouží ode mne poděkování i za účast na soutěžích dorostu. Sice soutěží jen dva Tomáš a Mates ale Míša a Petr jsou taková morální opora. Samozřejmostí se pro ně v letošním roce stala i výpomoc jako rozhodčí nejen na Plamenu v Ráječku ale i v Šebetově a Borotíně.

 Omlouvám se, že jsem se ve Zprávě více podrobně věnoval dorostencům, ale po celý rok jsem se více staral o dorost než malé hasiče. O ty se starala nejvíc Helena Karásková tak ji prosím, aby mne případně doplnila.

Výčet akcí by nebyl kompletní, kdy bych neuvedl, že mladí hasiči se nejen zúčastnili všech výše uvedených akcí, ale na mnoha dalších akcích přiložili ruku k dílu. Již samozřejmostí je účast mladých hasičů na obecním cyklovýletu, pouti, zájezdu a úklid a hrabání listí v parku.

Ještě než skončím, mám na Vás dvě žádosti na doplnění vybavení pro soutěž. O pořízení překážky pro dvojboj jsem se již zmínil. A dále bych požádal o pořízení elektronické časomíry. Na Pohár starosty potřebujeme tři časomíry. Dvě není většinou problém zajistit, ale třetí už je problém. Už jsme o pořízení mluvili po Poháru starosty. Byl bych rád aby to schválila i tato schůze. Zhotovení časomíry nám bylo přislíbeno ve Velkých  Opatovicích.

Rád bych poděkoval všem, kteří se na přípravách i průběhu akcí pro mladé hasiče podíleli. Dále bych poděkoval Obecnímu úřadu za pomoc podporu při práci s mládeží. Nechci zde vyjmenovávat všechny, kdo s mládeží pomáhají, mohl bych na někoho zapomenout a to bych nerad. To největší poděkování patří našim mladým hasičům.

V nadcházejícím roce by, jsme se rádi opět zapojili do soutěží okresní ligy mládeže okresu Blansko včetně soutěží pro mladé hasiče pořádané v okolí a hry PLAMEN. V roce 2015 by jsme chtěli uspořádat 28. března v KD VII. ročník Vázání uzlů tuto soutěž opět navrhuji nezařadit do OLM a 6. června již XX. ročník soutěže O pohár starosty obce a II. ročník dorostu. Tuto soutěž opět přihlásíme do OLM.

Na závěr bych rád popřál všem mladým hasičům i Vám mnoho zdraví, štěstí a úspěchů jak v osobním tak hasičském životě v nadcházejícím roce 2014.


Zpráva o činnosti mladých hasičů za rok 2013

 

Vážené sestry hasičky, bratři hasiči, vážení hosté dovolte, abych Vás seznámil s činností mladých hasičů za rok 2013.

K dnešnímu dni máme 14 mladých hasičů, což je 1 mladší a 1 starší družstvo, 2 vedoucí a také jednoho proškoleného rozhodčího mládeže a požárního sportu.

I pro letošní rok vyhlásila Okresní odborná rada mládeže Blansko Okresní ligu mládeže. Přihlásili jsme obě naše soutěže do této ligy.

Nejen že obě soutěže byly přijaty a tím se zvýšil počet družstev na soutěžích, ale neudělali jsme hanbu jako pořadatelé a naše umístění bylo také dobré.

31. 3. 2013 jsme uspořádali 5. ročník soutěže ve vázání uzlů v kulturním domě, kterého se zúčastnilo 34 pětičlenných hlídek. Vyhrál Ostrov u Macochy v mladších a Velké Opatovice v kategorii starších. Naši hasiči se umístili na 11. místě.

12. května jsme se zúčastnili soutěže ve Velkých Opatovicích.

19. května se v Ráječku konalo okresní kolo hry Plamen.

1. června jsme pořádali ve spolupráci s OÚ již 17. ročník soutěže „O pohár starosty obce“ v zámeckém parku a na návsi. Této soutěže se zúčastnilo 11 mladších a 11 starších družstev. Soutěžilo se tradičně u zbrojnice v požárním útoku a v parku ve štafetě CTIF. Letos poprvé jsme celé zázemí tzn. nástup, vyhlášení i prodej přesunuli ke zbrojnici. Myslím si, že to bylo dobré řešení. Vítězem mladších se stal Ostrov u Macochy a starších Senetářov.

V sobotu 5. října se ve Vavřinci konal další ročník okresního kola hry Plamen, z důvodu konání obecního zájezdu do termálů se mladší nezúčastnili, a starší již nemohli. Bylo jich málo nebo byli předřazeni do kategorie dorostu.  Z tohoto důvodu bych navrhoval nedělat soutěž ve vázání uzlů, ale zkusit k poháru přidat jednu soutěž pro dorost jednotlivců. Mohlo by se jednat o 100m s překážkami nebo dvojboj. Na obě soutěže je však třeba 100m rovné plochy (cesta nad zbojnicí), účastnila by se jedna hlídka starších i mladších.

Výčet akcí by nebyl kompletní, kdy bych neuvedl, že mladí hasiči se nejen zúčastnili všech výše uvedených akcí, ale na mnoha dalších akcích přiložili ruku k dílu. Již samozřejmostí je účast mladých hasičů na obecním cyklovýletu. Také se zapojili do úklidu a hrabání listí v parku. Při všech těchto akcích nám byli důstojnými zástupci.

Rád bych poděkoval všem, kteří se na přípravách i průběhu akcí pro mladé hasiče podíleli. Dále bych poděkoval Obecnímu úřadu za pomoc a podporu při práci s mládeží. Nechci zde vyjmenovávat všechny, kdo s mládeží pomáhají, mohl bych na někoho zapomenout a to bych nerad. To největší poděkování patří našim mladým hasičům.

V nadcházejícím roce by jsme se rádi opět zapojili do soutěží okresní ligy mládeže okresu Blansko včetně soutěží pro mladé hasiče pořádané i v okolí a jarní části hry PLAMEN. 1. června pořádáme již XIX. ročník soutěže O pohár starosty obce. Naši soutěž opět přihlásíme do OLM.

Rád bych Vás seznámil s výsledkem hlasování o návrhu bratra Nejezchleba z SDH Ostrov u Macochy na zvýšení členského příspěvku o 10,- Kč. Kdy tato částka bude určena na dotaci mládeže na okrese Blansko. Tento návrh byl na okresním shromáždění představitelů sborů schválen.

Na závěr bych rád popřál všem mladým hasičům i Vám mnoho zdraví, štěstí a úspěchů jak v osobním, tak hasičském životě v roce 2014.

 


 

Zpráva o činnosti mladých hasičů za minulá období

 

Vážené sestry hasičky a bratři hasiči, milá mládeži, vážení hosté, dovolte abych Vás seznámil s činností mladých hasičů u našeho sboru.

Když jsem zjistil, že Vám mám přednést zprávu o činnosti mladých hasičů našeho Sboru, napadlo mne, že popisovat každou soutěž si nechám až na výroční valnou hromadu. A proto jsem se rozhodl ohlédnout do historie. Ne sice moc daleké, ale jen tak daleko co si pamatuji já nebo vy ostatní.

Vychovávat si za sebe nástupce nečiníme jen my, ale dělali to i naši předchůdci. Je to správný způsob jak zajistit to, aby i v dalších letech v naší obci byli hasiči a my měli jistotu že až bude potřeba tak po zaznění sirény nám přijde někdo podle hesla „Bohu ku cti  - bližnímu ku pomoci“ na pomoc.

Začnu tedy tím, co si já sice nepamatuji, ale pamatují si ostatní. Již v šedesátých a na začátku sedmdesátých let minulého století se u našeho sboru s mládeží pracovalo. V této době mládež vedli Josef Pečinka, František Axman a bratři Krénarovi.

Někdy v roce 1978 jsem se stal i já a mí spolužáci mladými hasiči. V této době jsme se zúčastňovali hry PLAMEN. Na soutěže jsme jezdili „KAČENOU“. Vedl nás Ladislav Karásek. Dodnes si pamatuji, jak jsme na první soutěž trénovali a na soutěži se již útok prováděl úplně jinak. Jak se vážou uzly jsme se šli podívat až na soutěži. Přesto jsme vše na útoku zvládli a ostatní jsme až tak moc nepokazili. Za odměnu pro nás uspořádali o prázdninách třídenní stanování na Bělé.

My jsme odrostli a nastoupila další generace, tu vedl Ladislav Řehák. Dalším vedoucím se stal Zdeněk Čížek, opět se jezdilo tábořit na Bělou.

V roce 1996 starosta obce a zároveň vedoucí mládeže Zdeněk Čížek ve spolupráci s naším sborem a vedením Okrsku Šebetov uspořádal I. ročník poháru starosty obce. Soutěžilo se v požárním útoku a štafetě CTIF v zámeckém parku.

V roce 2001 jsem začal spolupracovat se Zdeňkem Čížkem při vedení mládeže i já.

V následujících letech pro pracovní vytíženost Zdeňka Čížka vypomáhal pan Jiří Pečinka. V tomto období jsme se zúčastňovali soutěží v Šebetově, Sudicích, Velkých Opatovicích a zájezdů pro mladé hasiče pořádané vedením Okrsku Šebetov. Na tyto soutěže jsme vždy dali mladé hasiče dohromady, ale více jsme necvičili. A protože jsem na mládež zůstal více méně sám, dokonce jsme v roce 2006 nedělali nic. Po výroční valné hromadě na které byla přislíbena  pomoc i ostatních hasičů, jsme ve spolupráci se Základní školou  pozvali děti i jejich rodiče na první schůzku. Od této doby se píše další kapitola činnosti mládeže v Šebetově.

Ze dvou rodičů se stali další dva vedoucí mládeže, z maminek se stali hasičky a utvořily základ ženského družstva.

Teď již k současnosti. Od roku 2007 máme stabilně dvě družstva mladých hasičů v kategorii mladší. Protože nám i děti stárnou máme od roku 2009 jedno družstvo mladších a jedno starších.

S mladými hasiči se od roku 2007 pravidelně zúčastňujeme soutěží O malohanácký pohár v Jevíčku a Velkých Opatovicích, Pohárů v Šebetově, Sudicích, Borotíně, Kořenci, Boskovicích. Vázání uzlů v Doubravici a Šebetově a celoroční hry Plamen.

Ne vždy se nám vše povede, ale tady je výčet toho co se nám od roku 2007 povedlo.

Rok 2007:   3. místo na poháru v Borotíně
                   2. místo ve vázání  uzlů v Doubravici

Rok 2008:  1. místo ve vázání uzlů v Šebetově
                  6. nejrychlejší útok v okresní hře PLAMEN (25,59)
                  2. místo pohár starosty Šebetov
                  1. místo pohár Sudice (23,37)
                  1. a 3. místo pohár Kořenec
                  2. místo pohár Borotín

Rok 2009: 1. místo ve vázání uzlů v Šebetově
                 4. místo (2. utok 23.63) pohár Velké Opatovice
                 3. nejrychlejší útok v okresní hře PLAMEN (24,64)
                 1. místo pohár starosty Šebetov
                 2. místo pohár Sudice

Rok 2010: 1. místo ve vázání uzlů Velká Roudka
                  3.nejlepší útok Jevíčko (25,08)
                  3. místo pohár starosty Šebetov mladší i starší 
                  3.místo mladší  a 4. místo starší pohár Sudice

 

Dovolte mi malou rekapitulaci. K dnešnímu dni máme 14 mladých hasičů, proškolené tři vedoucí mládeže (paní Karásková, pan Maršálek a Habala) a jednoho rozhodčího mládeže a požárního sportu. Na konec také mnoho těch, kteří nám pomáhají, vyjmenovávat je nebudu mohl by jsem na někoho zapomenout a to by mne i Vás mrzelo ale je to většina těch kteří tu dnes sedí mezi námi.

Náš sbor pořádá zájezdy, kterých se mladí hasiči účastní a ve spolupráci s Obecním úřadem pořádá pro mladé hasiče soutěž o Pohár starosty obce, letos již XV. ročník a soutěž ve vázání uzlů letos II. ročník. A aby se nám lépe trénovalo a závodilo v roce 2008 byla vydlážděna základna u zbojnice, zakoupeny nové stejnokroje a v loňském roce zakoupena požární stříkačka na soutěže.

Na závěr by jsem rád poděkoval všem kteří se na přípravách i průběhu akcí pro mladé hasiče podílejí. Poděkování za trpělivost patří také rodinným příslušníkům hasiček a hasičů, kteří se mladým hasičům věnují. To největší poděkování patří našim mladým hasičům. Za jejich nadšení, nezměrnou energii a píli, kterou do každé soutěže vkládají.