Navigace

Obsah

Dovolte,abych touto cestou ještě jednou poděkoval všem, kteří nám pomáhali se zajištěním sobotní soutěže „O pohár starosty obce“. Poděkování patří nejen členům SDH Šebetov,ale i jejich rodinným příslušníkům za trpělivost s námi. Chtěl bych také poděkovat celému štábu soutěže a panu starostovi Obce. Největší dík patří našim závodníkům dorostencům, dorostenkám a mladým hasičům.

Díky Vám všem jsme zvládli za dopoledne 45 dorostenců a dorostenek v disciplíně „Běh na 100m s PHP“. Odpoledne 23 družstev mladších a starších žáků a jedno družstvo přípravky.

Míša Hlubinková vyhrála svou kategorii (střední dorostenky),blahopřejeme. Podrobné umístění všech naleznete na našich internetových stránkách.

Jiří Habala hlavní rozhodčí.