Obsah

V sobotu 7. března se uskutečnil tradiční dětský karneval. Poděkování patří ZŠ a MŠ Šebetov za přípravu programu, skautům za tombolu, pořadatelům za přípravu občerstvení a výzdoby a všem kteří s dětmi přišli na tradiční, vydařenou akci.

Karneval 1Karneval 2