Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE: 2
DNES: 33
TÝDEN: 1138
CELKEM: 136817

Datum a čas

Dnes je sobota, 25. 11. 2017, 3:03:54

Obsah

Akce v roce 2017

 

 

11.3.2017

Školení hospodářů

 
25.3.2017 130.výročí založení SDH Sudice  
25.3.2017 Společné plnění odznaků odborností mladých hasičů okrsku Šebetov od 9:00 v KD Borotín
29.4.2017 Okrsková schůze Borotín
30.4.217 16. Hasičská pouť Křtiny
1.5.2017 Soutěž dorostu Velké Opatovice
5.5.2017 Mše sv. Florián Cetkovice
6.5.2017 Krajská hasičká pouť Brno - Tuřany
7.5.2017 Mše sv. Florián Velké Opatovice
8.5.2017 Malohanácký pohár V.Opatovice
13-14.5.2017 Plamen Ráječko
14.5.2017 Žehnání nového vozidla Knínice
27.5.2017 !!!! Základní kolo v požárním sportu Úsobrno
3.6.2017 Pohár starosty Šebetov
3.6.2017 Vísecký pohár Vísky
10.6.2017 Pohár starosty SDH Sudice
24.6.2017 Knínická noc Knínice
1.7.2017 130.výročí založení SDH Pamětice  
1.7.2017 Okresní kolo v požárním sportu Blansko
5.7.2017 O pohár starosty obce Úsobrno
15.7.2017 Pohár starosty obce Cetkovice
16.7.2017 Pamětický pohár Pamětice
12.8.2017 130.výročí založení SDH Světlá  
19.8.2017 Šebetovský pohár Šebetov
2.9.2017 Borotínský pohár Borotín
16.9.2017 Sudický pohár Sudice
30.9.2017 145.výročí založení SDH Vanovice  
23.9.2017 Uhřický pohár Uhřice
7.10.2017 Podzimní kolo hry Plamen a soutěže dorostu Velké Opatovice
4.11.2017 Školení vedoucích a instruktorů mládeže Bořitov
11.11.2017 Setkání zástupců SDH okresu Blansko Vanovice

 

Úvodem

Historie Hasičského okrsku č. 19 šebetov

V dubnu 1960 schválilo Národní shromáždění novou územní organizaci státu. Bylo vytvořeno deset krajů a sto osm okresů. Uhřice a další obce připadly do okresu Blansko. Tím se organizace požární ochrany v Blansku rozrostla o požárníky z Lomnicka, Lipůvky, Křtinska a o některé organizace požárníků na Jevíčsku, mezi nimi i Uhřice. Bylo vytvořeno patnáct nových okrsků.

Tak vznikl i okrsek Velké Opatovice, kam patřily tyto sbory: Velké Opatovice, Velká a Malá Roudka, Svárov, Brťov u Velkých Opatovic, Korbelova Lhota, Borotín, Vanovice, Cetkovice, Úsobrno, Uhřice, Světlá, Šebetov, Knínice, Vážany, Sudice, Pamětice a Drválovice.

Tento okrsek byl ale příliš velký, a tak 15. ledna 1978 došlo na okrskové schůzi v Paměticích k rozdělení okrsku Velké Opatovice na dva menší okrsky a to okrsek Velké Opatovice, jež tvoří sbory: Velké Opatovice, Velká a Malá Roudka, Svárov, Brťov u Velkých Opatovic a Korbelova Lhota; okrsek „Malá Haná“ tvoří základní organizace Úsobrno, Uhřice, Cetkovice, Světlá, Šebetov, Knínice, Vážany, Sudice, Borotín, Pamětice, Drválovice a Vanovice..

Do dnešní doby se v tomto okrsku mnoho nezměnilo. Jen v roce 2009 byl do okrsku přijat sbor z Vísek. Pouze název okrsku se po roce 1989 změnil z „Malá Haná“ na okrsek Šebetov. Tento okrsek číslo 19 patří k největším na okrese Blansko.

Prvním velitelem okrsku byl bratr Vybíhal Josef z Úsobrna, po něm tuto funkci převzal bratr Kubín Jiří z Cetkovic. Dalším velitelem okrsku byl bratr Kubín Svatopluk, po kterém následoval Zdeněk Lizna z Borotína a v současné době je velitelem okrsku bratr Dračka Dominik z Pamětic.

Prvním starostou okrsku byl v roce 1969 jmenován bratr Elisek Antonín z Knínic. Po  jeho odstoupení z funkce byl starostou okrsku zvolen bratr Dračka Svatopluk z Vanovic.  Pod jeho vedením bylo pokračováno v činnosti okrsku na úseku Hasičského sportu, zajišťování kulturních akcí apod. Bylo uspořádáno celkem 11 společenských hasičských okrskových plesů a výtěžek z těchto plesů byl určen na podporu činnosti mladých hasičů. Byly uspořádány zájezdy pro mladé hasiče na stanice HZS do Ostravy, Ústí nad Orlicí, Brna. Pro mladé hasiče jsou pořádány soutěže v požárním útoku a ve štafetě CTIF. V Šebetově o Pohár starosty obce, v roce 2016 již 21. ročník, v Borotíně 18. ročník a v Sudicích 16. ročník.

Od roku 2010 byl starostou  okrsku Šebetov zvolen bratr Josef Roupa ze Sudic. Výbor okrsku je tvořen po jednom zástupci z každého sboru, plus starosta okrsku a náměstek starosty okrsku, celkem 15 členů. Výbor okrsku se schází pravidelně 6 krát ročně a jedenkrát do roka se schází Valná hromada okrsku.  Dle potřeby se schází členská schůze všech sborů.