Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE: 4
DNES: 136
TÝDEN: 560
CELKEM: 177187

Datum a čas

Dnes je středa, 23. 5. 2018, 20:35:44

Obsah

Aktuálně

 

 

SEZNAM PLÁNOVANÝCH AKCÍ 2018

 
SDH Datum Akce

Borotín

 

24.2.2018 Hasičský ples
1.9.2018 20.ročník soutěž MH Borotínský pohár

Cetkovice

 

 

4.5.2018 Mše k sv. Floriánovi
14.7.2018 Hasičský výlet
  Soutěž v PÚ
Drválovice    

Knínice

 

23.6.2018 Noční soutěž Knínická noc
15.9.2018 oslava 145.výročí založení SDH
Pamětice 22.7.2018 Pamětický pohár soutěž PÚ

Sudice

 

9.6.2018 O pohár starostky obce MH
8.9,2018 VC Blanenska 32.ročník
Světlá 18.8.2018 Předpouťová zábava

Šebetov

 

2.6.2018 O pohár starosty obce MH a dorost
18.8.2018 O pohár starosty sboru M Ž

Uhřice

 

?? 11.8.2018 Oslavy 140 let založení SDH
29.9.2018 O pohár starosty SDH

Úsobrno

 

24.2.2018 Hasičský ples
??.4.2018 Námětové cvičení

Vanovice

 

18.7.2018 Jarmark
29.9.2018 Předpouťová zábava
Vážany    
Vísky 26.5.2018 Memoriál Jiřího Přichystala ml.

Okrsek

 

17.2.2018 VH okrsku ve Vanovicích 16.00
  Základní kolo v PS

Okres

 

 

19. - 20. 5. 2018 Okresní kolo HRY PLAMEN
7.7.2018 Okresní kolo PS - Blansko
6.10.2018 ZPV 

Úvodem

Historie Hasičského okrsku č. 19 šebetov

V dubnu 1960 schválilo Národní shromáždění novou územní organizaci státu. Bylo vytvořeno deset krajů a sto osm okresů. Uhřice a další obce připadly do okresu Blansko. Tím se organizace požární ochrany v Blansku rozrostla o požárníky z Lomnicka, Lipůvky, Křtinska a o některé organizace požárníků na Jevíčsku, mezi nimi i Uhřice. Bylo vytvořeno patnáct nových okrsků.

Tak vznikl i okrsek Velké Opatovice, kam patřily tyto sbory: Velké Opatovice, Velká a Malá Roudka, Svárov, Brťov u Velkých Opatovic, Korbelova Lhota, Borotín, Vanovice, Cetkovice, Úsobrno, Uhřice, Světlá, Šebetov, Knínice, Vážany, Sudice, Pamětice a Drválovice.

Tento okrsek byl ale příliš velký, a tak 15. ledna 1978 došlo na okrskové schůzi v Paměticích k rozdělení okrsku Velké Opatovice na dva menší okrsky a to okrsek Velké Opatovice, jež tvoří sbory: Velké Opatovice, Velká a Malá Roudka, Svárov, Brťov u Velkých Opatovic a Korbelova Lhota; okrsek „Malá Haná“ tvoří základní organizace Úsobrno, Uhřice, Cetkovice, Světlá, Šebetov, Knínice, Vážany, Sudice, Borotín, Pamětice, Drválovice a Vanovice..

Do dnešní doby se v tomto okrsku mnoho nezměnilo. Jen v roce 2009 byl do okrsku přijat sbor z Vísek. Pouze název okrsku se po roce 1989 změnil z „Malá Haná“ na okrsek Šebetov. Tento okrsek číslo 19 patří k největším na okrese Blansko.

Prvním velitelem okrsku byl bratr Vybíhal Josef z Úsobrna, po něm tuto funkci převzal bratr Kubín Jiří z Cetkovic. Dalším velitelem okrsku byl bratr Kubín Svatopluk, po kterém následoval Zdeněk Lizna z Borotína a v současné době je velitelem okrsku bratr Dračka Dominik z Pamětic.

Prvním starostou okrsku byl v roce 1969 jmenován bratr Elisek Antonín z Knínic. Po  jeho odstoupení z funkce byl starostou okrsku zvolen bratr Dračka Svatopluk z Vanovic.  Pod jeho vedením bylo pokračováno v činnosti okrsku na úseku Hasičského sportu, zajišťování kulturních akcí apod. Bylo uspořádáno celkem 11 společenských hasičských okrskových plesů a výtěžek z těchto plesů byl určen na podporu činnosti mladých hasičů. Byly uspořádány zájezdy pro mladé hasiče na stanice HZS do Ostravy, Ústí nad Orlicí, Brna. Pro mladé hasiče jsou pořádány soutěže v požárním útoku a ve štafetě CTIF. V Šebetově o Pohár starosty obce, v roce 2016 již 21. ročník, v Borotíně 18. ročník a v Sudicích 16. ročník.

Od roku 2010 byl starostou  okrsku Šebetov zvolen bratr Josef Roupa ze Sudic. Výbor okrsku je tvořen po jednom zástupci z každého sboru, plus starosta okrsku a náměstek starosty okrsku, celkem 15 členů. Výbor okrsku se schází pravidelně 6 krát ročně a jedenkrát do roka se schází Valná hromada okrsku.  Dle potřeby se schází členská schůze všech sborů.