Obsah

8) Taktické cvičení, 10.12. - 17:02

Jednalo se o prověřovací cvičení v rámci okrsku Šebetov. Zadáním bylo nalézt pohřešované osoby v lese. Po celkovém zhodnocení cvičení odjezd na základnu.

Technika:

CAS 8: Grund I., Rosenberg D., Kopal O.

DA-L1Z: Axman T., Kopal M., Achberger L., Habalová M., Karásek P., Lizna D., Markus T., Šimková M., Tvarog T., Valenta V.

Osoba 1Osoba 2

7) Požár rodiného domu, 9.12. - 5:51

Jednotka na místě zásahu provedla průzkum, na místě zásahu byl zjištěn požár části RD. V objektu se nenacházela žádná osoba. Po příjezdu bylo rozvinuto dopravní vedení "B" a 3 bojové proudy "C". Po příjezdu PS Boskovice předáno velení veliteli PS Boskovice. Po ukončení hasebních prací následovalo společně s JSDH Jabloňany a JSDH Okrouhlá zaplachtování střechy. Návrat na základnu.

Technika:

CAS 8: Tvarog T., Rosenberg D., Axman T.

DA-L1Z: Grund I., Kopal. O., Kopal M., Šimková M.

Požár 1Požár 2

Požár 3Požár 4

6) Technická pomoc, 4.12. - 21:46

Jednotka na místě zásahu provedla průzkum, byl zjištěn strom ležící přes komunikaci. Pomocí motorové řetězové pily byl strom odklizen. Po celou dobu zásahu jednotka řídila provoz na komunikaci. Po zprůjezdnění a uklizeni komunikace odjezd na základnu.

Technika:

CAS 8: Markus T., Kopal O., Grund I.

DA-L1Z: Rosenberg D., Kopal M., Axman T. Habala J., Habalová M., Šimková M.

Strom 1Strom 2

5) Požár komínu, 28.2. - 14:04

Jednotka na místě zásahu provedla průzkum, byl zjištěn požár komínového tělesa RD. Dva členové vystrojení IDP vybrali topeniště. Provedli jsme zasypání spalinové cesty pískem, vymetení a vybrání sazí. Místo zásahu předáno majiteli, návrat na základnu.

Technika:

CAS 8: Tvarog T., Rosenberg D.

DA-L1Z: Axman T., Lizna D.

KomínKomín 2

4) Technická pomoc, 17.2. - 11:10

Jednotka na místě zásahu provedla průzkum byl zjištěn strom ležící na komunikaci. P Pomocí motorové pili jsme jej odstranili, po zprůjezdnění komunikace odjezd na základnu.

Technika:

CAS 8: Tvarog T., Kopal O., Rosenberg D.

Strom 1Strom 2

3) Technická pomoc, 17.2. - 10:02

Jednotka na místě zásahu provedla průzkum byli zjištěny uvolněné hřebenové střešní tašky. Za pomoci plošiny PS Boskovice byli vyměněny, po celou dobu zásahu byla řízena doprava, po ukončení prací místo zásahu předáno majiteli, návrat na základnu.

Technika:

CAS 8: Tvarog T., Kopal O., Rosenberg D.

DA-L1Z: Axman T., Šimková M.

Strecha 1Strecha 2

2) Technická pomoc, 30.1. - 06:29

Jednotka na místě zásahu provedla průzkum, byly zjištěny dva spadené stromy přes komunikaci, které byly pomocí motorové řetězové pily odstraněny. Po zprůjezdnění komunikace odjezd na základnu. Po cestě na základnu odstraněny další dva stromy blokující komunikaci.

Technika:

CAS 8: Grund I., Rosenberg D., Maršálek D.

DA-L1Z: Tvarog T., Kopal O., Kopal M., Šimková M.

Strom 1Strom 2

1) Požár komínu, 9.1. - 15:34

Jednotka na místě zásahu provedla průzkum, byl zjištěn požár komína vysoko podlažní budovy. Komín byl zasypán pískem a vymeten komínovou štětkou, během zásahu předáno velení PS Boskovice a vyčkání na vyšetřovatele z PS Blansko, po ukončení prací odjezd na základnu.

Technika:

CAS 8: Tvarog T., Kopal O., Rosenberg D.

DA-L1Z: Kopal M., Šimek P., Axman T., Habalová M., Maršálek D.

Komín 1Komín 2