Obsah

12) Požár komínu, 30.11. - 20:26

Jednotka na místě provedla průzkum byl zjištěn požár sazí v komíně. Po příjezdu PS Boskovice předáno velení PS Boskovice. Komín byl následně zasypán pískem a vymeten komínovou štětkou. Následoval odjezd na základnu.

Komín

11) Požár spadený vodič VVN, 5.10. - 13:40

Jednotka na místě zásahu provedla průzkum- byl zjištěn spadený vodič velmi vysokého napětí, který zapálil travní porost, požár byl uhašen před naším příjezdem. Po příjezdu PS Boskovice rozvinuto bojové vedení "C" a prolití ohořelé trávy. Po ukončení prací následný odjezd na základnu.

PozorPozor 2

10) Technická pomoc, 17.8. - 10:12

Jednotka na místě provedla průzkum, zjištěn strom na el. vedení. Po příjezdu PS Boskovice byl strom z vedení odstraněn a jeho části pomocí pily rozřezány, následný odjez na základnu.

Strom

9) Požár zemědělské techniky, 10. 8. - 16:35

Jednotka na místě zásahu se vystrojila dýchací technikou, provedla průzkum, poté bylo roztaženo bojové vedení pomocí "C" proudu, následný příjezd jednotek JSDH Velké Opatovice, PS Boskovice a JSDH Boskovice I. Po dohašení ohnisek a zemědělské techniky odjezd na základnu.

PožárPožár 2

8) Technická pomoc, 16. 7. - 14:10

Jednotka na místě zásahu provedla průzkum, byla zjištěna větev přes komunikaci, která byla rozřezána pomocí pily a následný odjezd na základnu.

Technická pomoc

7) Živelná katastrofa (Hrušky), 2. 7. - 04:21

Jednotka na místě zásahu byla rozdělena na dvě části, jedna skupina odstraňovala pomocí pil nahnuté nebo vyvrácené stromy a druhá skupina vyklízela půdní prostory a zakrývali střechu na RD č. p. 205. Následně odjezd na základnu. 

HruškyHušky 2

6) Technická pomoc, 29. 6. - 23:37

Jednotka na místě zásahu provedla průzkum, byl zjištěn strom přes komunikaci, který byl rozřezán pomocí motorové pily. Jednotka po celou dobu řídila provoz na komunikaci, po zprůjezdnění komunikace jednotka zmonitorovala cesty na Kořenec a Pohoru. Oklidila velké množství větví. Poté odjezd na základnu.

Strom 1Strom 2

5) Pořár trávy, 29. 3. - 14:40

Jednotka vyjela k požáru trávy na ploše 100 x 100 m. Po průzkumu místa bylo zjištěno že se jedná o vyhaslé vypalování porostu. Tudíž nebyl náš zásah potřeba. Požár byl beze škody. Spolupráce s PS Boskovice, PS Blankso. 15:50 návrat na základnu.

Upozorňujeme všechny občany, jakékoli plošné vypalování porostu je zakázáno!!

Pozar trava 1Pozar trava 2

4) Technická pomoc, 7. 2. - 21:38

Jednotka na místě zásahu provedla průzkum zjištěny dva stromy zasahující do komunikace. Zahájeno odklízení a řízení provozu. Po odstranění všech překážek na silnici jsme společně z PS Boskovice pokáceli nebezpečně nahnutý strom. Následně Policie ČR silnici uzavřela, poté odjezd na základnu.

Strom 1

3) Technická pomoc, 7. 2. - 19:48

Jednotka na místě zásahu provedla průzkum pomocí motorové pily byl rozřezán strom po celou dobu jednotka řídila provoz. Po zprůjezdnění komunikace odjezd na základnu.

2) Požár komína, 3. 2. - 10:37

Jednotka na místě zásahu provedla průzkum, po příjezdu PS Boskovice předáno velení Veliteli PS Boskovice. Následně byl komín zasypán pískem, vymeten komínovou štětkou a vybrány saze. Místo zásahu předáno majiteli a následný odjezd na základnu. Vše se obešlo bez materiálních škod.

Pozar komin

1) Technická pomoc, 20. 1. - 07:16

Operačním střediskem byl nahlášen nebezpečný stav v rodiném domě, kvůli prasklé vodě ve sklepě, majiteli se nepovedlo zastavit hlavní uzávěr vody. Po příjezdu jednotky SDH Šebetov na místo události proveden průzkum, zjištěný zatopený sklep. Po příjezdu PO Boskovice a VAS Boskovice jsem zastavili přívod vody a provedli odčerpání vody. V průběhu události jsem řídili dopravu kvůli odstaveným zasahujícím vozidlům.

Technická pomoc 1Technická pomoc 2