Obsah

18) Technická pomoc, 28. 12. - 3:59

Jednotka na místě zásahu provedla průzkum nalezeny tři stromy přes komunikaci které jsme odstranili pomocí motorové pily. Po odstranění těchto stromů jsme museli provoz opět zastavit jelikož následkem silného větru spadly další stromy jeden z nic poškodil hasičské vozidlo naší jednotky (CAS 8). Povolána posilová jednotka PS Boskovice a vyčkávání na Policii ČR. Po pořízení foto dokumentace odstraněn strom ležící na hasičském voze. Poté pokácen strom hrozící pádem a jeho odklizení, úklid vozovky, řízení dopravy a následný odjezd na základnu. Seřízení motorvé pily a odstavení vozidla CAS 8 mimo provoz.

Strom 1Strom 2Strom 3strom 4Strom 5Strom 6Strom 9

17) Technická pomoc, 5. 12. - 4:06

Jednotka při příjezdu na místo zásahu provedla průzkum, byl zjištěn jeden strom blokující oba jízdní pruhy komunikace. Jednotka odstranila strom za pomoci motorové pily. Provedli jsme úklid vozovky. V průběhu zásahu jsme řídili dopravu. Poté následoval průzkum komunikace na Pohoru a Kořenec, průzkumem zjistěn druhý strom přes vozovku, který osdraňovala jednotka PS Boskovice. Následoval odjezd na základnu a seřízení motorové pily.

Strom 1Strom 2

16) Technická pomoc, 4. 12. - 19:36

Jednotka při příjezdu na místo zásahu provedla průzkum, bylo zjištěno více vzrostlých stromů blokující celou šířku komunikace. Jednotka odstranila stromy za pomoci motorové pily. Provedli jsme úklid vozovky. V průběhu zásahu jsme řídili dopravu. Následoval odjezd na základnu a seřízení motorové pily.

Strom

15) Technická pomoc, 4. 12. - 12:29

Jednotka vyjela na spadlé stromy směr Pohora. Po příjezdu na místo členové naší jednotky odstranili 3 stromy které zabraňovaly v průjezdu v celé šířce vozovky. Po příjezdu PS Boskovice jsme za pomoci nákladního auta z ramenem odstraněny ze silnice 2 vzrostlé jedle o průměru cca 50 cm. Provedli jsme úklid vozovky. V průběhu zásahu jsme řídili dopravu. Následoval odjezd na základnu a seřízení motorové pily.

Strom 1Strom 2Strom 3Strom 4

14) Technická pomoc, 4. 12. - 6:29

Jednotka při příjezdu na místo zásahu provedla průzkum, byl zjištěn jeden vzrostlý strom blokující jeden jízdní pruh komunikace. Jednotka odstranila strom za pomoci motorové pily. Provedli jsme úklid vozovky. V průběhu zásahu jsme řídili dopravu. Následoval odjezd na základnu a seřízení motorové pily.

Strom

13) Technická pomoc, 20. 10. - 14:42

Jednotka při příjezdu na místo zásahu provedla průzkum, byl zjištěn jeden vzrostlý strom blokující jeden jízdní pruh komunikace. Jednotka odstranila strom za pomoci motorové pily. Provedli jsme úklid vozovky. V průběhu zásahu jsme řídili dopravu. Následoval odjezd na základnu a seřízení motorové pily.

Strom 1Strom 2Strom 3Strom 4

12) Technická pomoc, 14. 10. - 16:02

Po příjezdu na místo zásahu, provedným průzkumem zjištěno, že strom přes cestu byl již rozřezán a komunikace byla průjezdná. Jednotka na místě dořezala zbytky stromu, poté úklid vozovky a návrat na základnu.  V průběhu zásahu byl řízen provoz na komunikaci.

Strom 1Strom 2

11) Dopravní nehoda, 21. 9. - 6:16

Jednotka na místě zásahu provedla průzkum a zajištění místa dopravní nehody. Navázání kontaktu se zraněnými, zahájení řízení dopravy na místě události a provedeno protipožární opatření. Po příjezdu PS Boskovice velení předáno veliteli PS Boskovice. V průběhu zásahu asistence s vykládkou NA po ukončení zásahu návrat na základnu. Fotografie: JSDH Velké Opatovice

nehoda

10) Technická pomoc, 5. 9. - 22:36

Jednotka na místě zásahu provedla průzkum, pomocí plovoucího a kalového čerpadla odčerpána voda ze zahrady a výkopu.Následně objekt předán majiteli a odjezd na základnu.

Technická pomoc

9) Požár dřeva, 27. 8. - 14:41

Jednotka na místě zásahu provedla průzkum následně roztažení bojového vedeni "C" hadicemi dvěma proudy, zahájení hašení a po příjezdu PS Boskovice předáno velení veliteli PS Boskovice. Jednotka následně asistovala při dohašování. Po ukončení zásahu odjezd na základnu. Fotografie: JSDH Velké Opatovice

požár pila

8) Ostatní pomoc, 14. 8. - 17:33

Jednotka na místě zásahu provedla odčerpání vody ze zahrady a výkopu. Poté odjezd na základnu.

7) Ostatní pomoc, 15. 7. - 18:03

Jednotka pomocí ponorného čerpadla odčerpala vodu ze zatopené šachty a následně pomocí "C" hadice a "kanálového krtka" propláchla dešťovou kanalizaci. Poté odjezd na základnu.

6) Ostatní pomoc, 30. 6. - 16:09

Po příjezdu na místo jsme provedli průzkum. Následně jsme odčerpali vodu ze zatopeného sklepa pomocí ponorného čerpadla. Poté odjezd na základnu.

Voda 1

5) Technická pomoc, 29. 6. - 10:46

Jednotka pomocí krumpáče a lopaty vykopala odvodňovací strouhu přes zahradu RD do dešťové kanalizace následně provedla čištění několika struh po vesnici posléze odjezd na základnu.

Voda 1

4) Technická pomoc, 22. 6. - 9:52

Po příjezdu na místo zásahu naše jednotka byla poslána Velitelem zásahu aby odklízela spadlý strom pomocí pily.Následně naše jednotka pomáhala PS Boskovice na půdě odklízet poničenou střešní krytinu.Po příjezdu JSDH Jabloňany jsme asistovali při zarývání střechy plachtou po dokončení prací odjezd na základnu.

Strom 1Strom 2

3) Požár komína, 12. 4. - 4:29

Požár komínu v rodinném domě, provedli jsme pročištění a dohašení. Lokalizace 4:58. Likvidace 5:29. Beze škody, bez zranění.

Komín 2020Komín 2020 2

2) Ostatní pomoc, 1. 3. - 9:04

Jednotka odstranila spadený strom ze soukromého pozemku pomocí pily, poté objekt předán majiteli a odjezd na základnu.
Strom 1Strom 2

1) Technická pomoc, 10. 2. 2020 - 13:02

Místní jednotka byla 10. 2. v 13:02 povolána k narušené statice stodoly. Po příjezdu na místo kontrola stavu stodoly a předání veliteli PS Boskovice. Na misto povolán statik. Po dohodě provedeno zajištěni jednotkou PS Brno-Lidická u něhož místní jednotka aktivně pomáhala. V 18:00 hodin ukončení práce a uklid techniky.

výjezd 1výjezd 1