Navigace

Obsah

V neděli 21. listopadu jsem uklidili listí v zámeckém parku a provedli jsem drobné teréní úpravy kolem hasičské zbrojnice, včetně ustavení schodů před a za hasičskou zbrojnici.

Listí2Schody