Obsah

Historie Hasičského okrsku č. 19 šebetov

V dubnu 1960 schválilo Národní shromáždění novou územní organizaci státu. Bylo vytvořeno deset krajů a sto osm okresů. Uhřice a další obce připadly do okresu Blansko. Tím se organizace požární ochrany v Blansku rozrostla o požárníky z Lomnicka, Lipůvky, Křtinska a o některé organizace požárníků na Jevíčsku, mezi nimi i Uhřice. Bylo vytvořeno patnáct nových okrsků.

Tak vznikl i okrsek Velké Opatovice, kam patřily tyto sbory: Velké Opatovice, Velká a Malá Roudka, Svárov, Brťov u Velkých Opatovic, Korbelova Lhota, Borotín, Vanovice, Cetkovice, Úsobrno, Uhřice, Světlá, Šebetov, Knínice, Vážany, Sudice, Pamětice a Drválovice.

Tento okrsek byl ale příliš velký, a tak 15. ledna 1978 došlo na okrskové schůzi v Paměticích k rozdělení okrsku Velké Opatovice na dva menší okrsky a to okrsek Velké Opatovice, jež tvoří sbory: Velké Opatovice, Velká a Malá Roudka, Svárov, Brťov u Velkých Opatovic a Korbelova Lhota; okrsek „Malá Haná“ tvoří základní organizace Úsobrno, Uhřice, Cetkovice, Světlá, Šebetov, Knínice, Vážany, Sudice, Borotín, Pamětice, Drválovice a Vanovice..

Do dnešní doby se v tomto okrsku mnoho nezměnilo. Jen v roce 2009 byl do okrsku přijat sbor z Vísek. Pouze název okrsku se po roce 1989 změnil z „Malá Haná“ na okrsek Šebetov. Tento okrsek číslo 19 patří k největším na okrese Blansko.

Prvním velitelem okrsku byl bratr Vybíhal Josef z Úsobrna, po něm tuto funkci převzal bratr Kubín Jiří z Cetkovic. Dalším velitelem okrsku byl bratr Kubín Svatopluk, po kterém následoval Zdeněk Lizna z Borotína a v současné době je velitelem okrsku bratr Dračka Dominik z Pamětic.

Prvním starostou okrsku byl v roce 1969 jmenován bratr Elisek Antonín z Knínic. Po  jeho odstoupení z funkce byl starostou okrsku zvolen bratr Dračka Svatopluk z Vanovic.  Pod jeho vedením bylo pokračováno v činnosti okrsku na úseku Hasičského sportu, zajišťování kulturních akcí apod. Bylo uspořádáno celkem 11 společenských hasičských okrskových plesů a výtěžek z těchto plesů byl určen na podporu činnosti mladých hasičů. Byly uspořádány zájezdy pro mladé hasiče na stanice HZS do Ostravy, Ústí nad Orlicí, Brna. Pro mladé hasiče jsou pořádány soutěže v požárním útoku a ve štafetě CTIF. V Šebetově o Pohár starosty obce, v roce 2016 již 21. ročník, v Borotíně 18. ročník a v Sudicích 16. ročník.

Od roku 2010 byl starostou  okrsku Šebetov zvolen bratr Josef Roupa ze Sudic. Výbor okrsku je tvořen po jednom zástupci z každého sboru, plus starosta okrsku a náměstek starosty okrsku, celkem 15 členů. Výbor okrsku se schází pravidelně 6 krát ročně a jedenkrát do roka se schází Valná hromada okrsku.  Dle potřeby se schází členská schůze všech sborů.

 

 

Původní úvod

Historie hasičského okrsku ŠEBETOV

V 70. letech pracovalo v rámci bývalého okresu Blansko 172 organizací Československého svazu požární ochrany. Bylo v té době velmi problematické zajistit kvalitní a operativní řízení všech těchto organizací. Bylo proto rozhodnuto vytvořit malé organizační jednotky (okrsky), které zahrnovaly několik místních jednotek ČSPO  z okolních obcí. Bylo vytvořeno celkem 23 okrsků. V současné době se počet okrsků ustálil na počtu 20. V průměru má každý okrsek sedm sborů z nejbližšího okolí. Mezi největší okrsek patří okrsek Šebetov, který zahrnuje 13 Sborů dobrovolných hasičů v těchto obcích: Borotín, Cetkovice, Drválovice, Knínice u Boskovic, Pamětice, Sudice, Světlá, Šebetov, Uhřice, Úsobrno, Vanovice, Vážany, Vísky.

Prvním velitelem okrsku byl bratr Vybíhal Josef z Úsobrna, po něm tuto funkci převzal bratr Kubín Jiří z Cetkovic . Dalším velitelem okrsku byl bratr Kubín Svatopluk, po kterém následoval Zdeněk Lizna z Borotína a v současné době je velitelem okrsku bratr Dračka Dominik z Pamětic.

Prvním starostou okrsku byl v roce 1969 jmenován bratr Elisek Antonín z Knínic. Po jeho odstoupení z funkce byl starostou okrsku zvolen bratr Dračka Svatopluk z Vanovic   Pod jeho vedením bylo pokračováno v činnosti okrsku na úseku Požárního sportu, zajišťování kulturních akcí apod. Bylo uspořádáno celkem 11 společenských hasičských okrskových plesů a výtěžek z těchto plesů byl určen na podporu činnosti mladých hasičů. Byly uspořádány zájezdy pro mladé hasiče na stanice HZS do Ostravy, Ústí nad Orlicí, Brna. Pro mladé hasiče jsou pořádány soutěže v požárním útoku a ve štafetě CTIF. V Šebetově o Pohár starosty obce, letos (2015)  již 20. ročník, v Borotíně 17. ročník a v Sudicích 15. ročník.

Od roku 2011 byl starostou  okrsku Šebetov zvolen bratr Josef Roupa ze Sudic. Výbor okrsku je tvořen po jednom zástupci z každého sboru, celkem 13 členů.

Ve třinácti sborech  okrsku pracuje celkem 780 členů, z toho 538 mužů a 129 žen, dále pak 33 dorostenců a dorostenek a 80 mladých hasičů.

 

Výbava sborů zahrnuje:

 

10 vozidel AVIA

3 vozidla Ford Tranzit a 1 vozidlo T805,

25 ks požárních stříkaček, z toho: 14 ks PS 12, 2ks PS 18, 4ks PS16, 2 ks PS 15, 3 ks PS 8

4 ks plovoucí čerpadlo

2 ks elektrocentrál

2 ks kalových čerpadel

2 ks dýchacích přístrojů Drager

1 ks nafukovací norná stěna