Sociální sítě

Sponzoři

 Nadace České pošty

  Obnova a rozvoj MTZ pro práci s mladými hasiči spolufinancoval Jihomoravský krajJMK

 

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE: 2
DNES: 141
TÝDEN: 798
CELKEM: 456232

Datum a čas

Dnes je čtvrtek, 11. 8. 2022, 16:42:38

Obsah

Stránka

25.8.2016 Požár, polní porost, Knínice


25. srpen 2016, 15:18

Požár

Požár Blansko
 

Podtyp: Polní porost, tráva

Popis: P pole se strništěm a slámou, rozsah přibližně 50x50m. Lokalizace 15:39. Likvidace 15:50.

Jednotky: PS Blansko, PS Boskovice, SDH Boskovice, SDH Velké Opatovice, SDH Knínice u Boskovic

Obec: Knínice

 

Podrobnosti


25. 8. 2016

Zrušené soutěže


Zrušení soutěže SDH Úsobrno 13.8.2016

Dobrý den,

z důvodu více plánovaných akcí se všem velice omlouváme za zrušení soutěže O pohár starosty obce Úsobrna, která se měla konat v sobotu 13.8.2016. Náhradní termín bude upřesněn (předběžný termín září).

Děkujeme za pochopení
SDH Úsobrno

Zrušení soutěže TFA - SDH Sudice 20.8.2016

Sudickou soutěž TFA dne 20. 8. 2016, z důvodu konání svatby v sokolovně pořádat nebudeme a ani pro ni nemáme jiný termín. Soutěž v září zůstává beze změny.

Děkujeme za pochopení
Martin Kovář
SDH Sudic

 

 

 


8. 8. 2016

Oznámení OSH - vycházkové uniformy


Vážení kolegové, při posledním jednání se starostkou KSH jsem byl upozorněn na skutečnost, že řada sborů OSH Blansko nemá vycházkové uniformy dle Stejnokrojového předpisu SH ČMS. Jedná se o oprávněnou kritiku. Proto vás žádám, aby jste na tuto skutečnost upozornili členy vašich sborů a dle platného Stejnokrojového předpisu (najdete ho na stránkách dh.cz) uvedli vše  do pořádku, ať vystupujeme všechni jednotně. ( např. nášivky - znak SH ČMS, znak SDH, domovenka pozor! kdo a kdy může poúžívat domovenku s nápisem ČESKÁ REPUBLIKA, atd.)

Věřím, že se budeme setkávat, jen v uniformách, které budou odpovídat Stejnokrojovému předpisu.

Milan Vykydal - starosta OSH Blansko


8. 8. 2016

Výsledky okresního kola PS v Blansku


     V sobotu 2.7.2016 se na stadionu ASK Blansko uskutečnilo okresní kolo požárního sportu. Náš okrsek reprezentovali muži SDH Pamětice a SDH Uhřice a ženy SDH Borotín.  Ve štábu rozhodčích nás zastupovali Ing. Zdeněk Tuol a Libor Toul - SDH Borotín, Ondřej Špidlík - SDH Sudice,  Ing. Antonín Habala a Jiří Habala - SDH Šebetov a Zdeněk Vašíček - SDH Uhřice.

Umístění našich zástupců

6. místo SDH Uhřice

7. místo SDH Pamětice

6. místo SDH Borotín

     Všem našim zástupcům děkujeme za vzornou reprezentaci a družstvům blahopřejeme k úmístění.

Kompletní výsledky:

muži 4x100m

muži 100m družstva

muži 100m jednotlivci

muži útok

muži celkové výsledky

ženy 4x100m

ženy 100m družstva

ženy 100m jednotlivkyně

ženy útok

ženy celkové výsledky


6. 7. 2016

Výměna členských průkazů


        Na základě informací od Mgr. Milana Vykydala starosty OSH Blansko, bude při výměně členských průkazů v Praze kontrováno datum narození člena s „Centrální evidencí obyvatel“ (vede Policie ČR).

       Z tohoto důvodu žádáme zástupce sborů o kontrolu údajů v „Centrální evidenci hasičů“ www.evidencesdh.cz . Aby se předešlo případným problémům.


6. 7. 2016

Prodej lihovin


Vážení bratři hasiči,
při pořádání sportovních a kulturních akcí je třeba dbát na to, aby oznámení o prodeji lihovin (viz příloha) bylo podáno na Celní úřad minimálně 3 dny před konáním akce!!!
Musíte mít Živnostenské oprávnění na Hostinskou činnost, rozšířené o Prodej kvasného lihu a lihovin.
Lihoviny, které budete prodávat, je třeba koupit od distributora lihu!!!
(distributor s největší pravděpodobností není sámoška ve vaší obci. Distributor je například Baráček, který Vám vystaví Daňový doklad nebo Komisní smlouvu ve které budou všechny náležitosti. Dále pak např. Kaufland, JASO, JIP, MAKRO nebo jiný větší řetězec, ale tam se zeptejte na informacích, aby vám tento doklad vystavili. Účtenka z pokladny NESTAČÍ !!!!)

Výňatky ze Zákona o spotřebních daních: 353/2003 Sb.
§ 5
Prokázání zdanění vybraných výrobků
(1) Na daňovém území České republiky se prokazuje zdanění vybraných výrobků
uvedených do volného daňového oběhu daňovým dokladem nebo dokladem o prodeji či
dokladem o dopravě….
Daňový doklad musí obsahovat tyto údaje:
a) obchodní firmu nebo jméno, sídlo a daňové identifikační číslo plátce,
b) obchodní firmu nebo jméno, sídlo nebo místo pobytu a daňové identifikační
číslo, bylo-li přiděleno, nabyvatele,
c) množství vybraných výrobků uvedených do volného daňového oběhu, u nichž
vznikla povinnost daň přiznat a zaplatit, a jejich název, popřípadě obchodní
označení,
d) výši spotřební daně celkem,
e) datum vystavení daňového dokladu,
f) číslo daňového dokladu.


§ 133
Zákaz prodeje
(1) Pokud tento zákon nestanoví jinak, je na stáncích, tržištích (tržnicích)
nebo místech, které nesplňují technické požadavky na územně technické, účelové a
stavebně technické řešení staveb a které nejsou zkolaudovány k prodeji zboží nebo
poskytování hostinských služeb, zakázáno prodávat lihoviny a tabákové výrobky.
(4) Lihoviny, i rozlévané, lze prodávat na veřejnosti přístupných
sportovních a kulturních podnicích, včetně tanečních zábav a diskoték, pokud
zvláštní právní předpis65c) nestanoví jinak.
(5) Osoba, která může podle odstavce 4 lihoviny prodávat, je povinna
nejpozději 3 pracovní dny před konáním podniku o této činnosti písemně informovat
správce daně, v jehož územní působnosti bude prodej uskutečňovat. Písemná
informace musí obsahovat údaje o osobě, která lihoviny prodává, o časovém
vymezení prodeje lihovin a údaje o druhu a množství prodávaných lihovin.
Přejí Vám, hodně zdaru a krásného počasí nejen při pořádání čarodějnic ale i dalších Vašich společenských akcích.


S pozdravem Jiří Mikulášek, DiS. - starosta SDH Jestřebí

Dopis lihoviny

Oznámení o prodeji lihovin.doc

Oznámení o prodeji lihovin.docx


20. 6. 2016

Knínická hasičská noc 18.6.2016


pozvánka

výsledky


19. 6. 2016

Nové Směrnice hry Plamen platné od 1.9.2016


Dnes byly zveřejněny nové Směrnice hry Plamen platné od 1.9.2016.

Ke čtení nebo stažení zde.


16. 6. 2016

Sudice 11.6.2016


Sudice

Výsledky Sudice

 

Výsledky zde.

 


14. 6. 2016

Smuteční oznámení


Ve věku 95 let nás opustil bratr Josef VYBÍHAL, nejstarší člen SDH Úsobrno, okrsku Šebetov a Válečný veterán 2 sv. války Poslední rozloučení proběhne v úterý 7. června 2016 ve 14:00 hodin v kostele sv. Cyrila a Metoděje v Úsobrně. Kdo jste jej znali, uctěte jej tichou vzpomínkou.

Parte

Parte


5. 6. 2016

Stránka