Sociální sítě

Sponzoři

 Nadace České pošty

  Obnova a rozvoj MTZ pro práci s mladými hasiči spolufinancoval Jihomoravský krajJMK

 

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE: 2
DNES: 28
TÝDEN: 285
CELKEM: 440769

Datum a čas

Dnes je sobota, 29. 1. 2022, 12:05:21

Obsah

Stránka

OZ okrskového kola PS


       V příloze najdete ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ na okrskové kolo požárního sportu. Po sobotní schůzi okrsku, která se konala v Cetkovicích byli doplněni i zbývající rozhodčí.

    Součástí OZ je i Přihláška na I.kolo. Navíc jsem přidal i samostatnou Přihlášku na I.kolo.

Přihlášky na soutěž nutno vyplnit čitelně - budou se zasílat na OSH.

OZ okrsek

Přihláška I. kolo


21. 5. 2016

Schůze okrsku


     V sobotu 14.5.2016 v 18.00 se ve zbrojnici v Cetkovicích uskuteční schůze okrsku Šebetov.

   Na programu bude zajištění soutěže I. kola v požárním sportu.


10. 5. 2016

OZ okresního kola PS


9. 5. 2016

Mše sv. Folriána


V neděli 8. května 2016 se ve Velkých Opatovicích konala tradiční mše sv. Floriána. Náš okrsek zastupovali hasiči z SDH Borotín, SDH Cetkovice a SDH Šebetov.

Fotky od SDH Velké Opatovice zde


8. 5. 2016

Dotazník


Dobrý den, 

jakožto členská organizace ČRDM jsme byli osloveni s žádostí o spolupráci při realizaci dotazníkové šetření zpracovávaného ČRDM pro potřeby MŠMT, viz podrobnosti v přeposlaném mailu níže. 
Prosím o předání všem organizátorům táborů pro děti a mládež, nejen těm, kteří žádají o dotaci, ale i dalším. 
Pro možnost využití výsledků je potřeba v dotazníku řádně vyplnit příslušnost k SH ČMS – hned druhá vyplňovaná kolonka: “Uveďte prosím, součástí kterého sdružení či organizace jste členy.” 

Termín pro vyplnění dotazníku je stanoven do 23. května 2016. 

Za SH ČMS i ČRDM děkuji za spolupráci, pokud budete mít k vyplňování dotazy, využijte kontakt uvedený v závěru. 

S pozdravem Josef Orgoník...
Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska
Římská 45
121 07 Praha 2
tel.: 222 119 508222 119 508
fax.: 222 119 507
e-mail: pepa.orgonik@dh.cz
----------------------------------------------
Spoluprace Dotaznikove setreni TABORY pro deti a mladez (pro MSMT)

--- Kráceno pro potřebu KSH, OSH a SDH ---
Vážené kolegyně a kolegové, statutární zástupci, z velkých spolků dětí a mládeže,

obracíme se na Vás s informací a prosbou o spolupráci při realizaci dotazníkového šetření v rámci připravovan&eacu te; studie mapující tematiku táborů pro děti a mládež v ČR (připravované Českou radou dětí a mládeže na objednávku odboru pro mládež MŠMT).

Data pro studii čerpáme ze všech dostupných zdrojů, které jsou spíše roztříštěné a neumožňují ucelený pohled na pořádání táborů, ale jen na dílčí aspekty (např. hygiena, tábory s veřejnou podporou apod.). ČRDM se snaží všechny tyto pohledy sjednotit a interpretovat v celostátním kontextu. 

Informace o táborech Vaší organizace jsou pro nás nezbytné, a proto Vás prosíme o spolupráci. Věříme, že vzniklá unikátní studie a data budou zajímavé a přínosné i pro Vás a rádi Vám výsledky také zašleme.

Dotazník naleznete na následující adrese: 

http://web2.i-dotaznik.cz/578938/lang-cs

V případě dotazů se na mne neváhejte obrátit (kontakty viz níže).

Děkujeme za spolupráci a s přáním příjemných dní

Za ČRDM
Jan Husák


Mgr. Jan Husák
Vedoucí analytické sekce ČRDM
Head of Analytical Section by CRDM

Člen představenstva
Board member
--------------------------------
Česká rada dětí a mládeže
Senovážné nám. 977/24

110 00 Praha 1
E-mail: jan.husak@crdm.cz
GSM: (+420) 776 766 898(+420) 776 766 898

www.strukturovanydialog.cz
www.crdm.cz


5. 5. 2016

Hasičská vzájemná pojišťovna


Vážené starostky, vážení starostové,

chtěli bychom navázat na setkání s vámi  na shromáždění starostů OSH, kde vám předsedkyně představenstva Ing. Ondráková přislíbila bližší informace o jarních novinkách. Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s. upravila své produkty, aby lépe vyhovovaly potřebám členů JSDHO a SH ČMS.

Nad rámec pojistných smluv, kterými uzavřelo SH ČMS s HVP pojistnou ochranu pro své členy, mohou i obce sjednat smlouvy pro členy svých JSDHO.  Nově je možno, kromě úrazového pojištění uzavřít i pojištění odpovědnosti.

V případě úrazového pojištění se jedná o skupinové pojištění za nízké pojistné, které je pro obec administrativně nenáročné. Přesto pojištěným dostatečně kryje rizika spojená s činností jednotek. Pojištění se vztahuje na zásah (v rozsahu od vyhlášení poplachu do návratu členů na základnu), plánovaná školení, výcvik a údržbu techniky. Pro obce, které sídlí v příhraničních oblastech nebo mají dojednanou spolupráci v zahraničí, je výhodou neomezená územní platnost. Pokud dojde k pojistné události, HVP nepožaduje prokazování ; pracovní neschopnosti. Nové pojištění nabízí obcím vyšší pojistné krytí (v případě trvalých následků úrazu s progresivním plněním) i větší variabilitu při sjednání.

V případě pojištění odpovědnosti jde o pojištění odpovědnosti za újmu z provozní odpovědnosti JSDHO  (tj. újma nebo škoda na věci, zdraví či životě způsobená třetí osobě, za  kterou JSDHO ze zákona odpovídá), odpovědnosti za škodu na užívaných movitých věcech (např. škoda na vypůjčené hasičské výzbroji nebo výstroji) a odpovědnosti za újmu způsobenou obci, která je zřizovatelem JSDHO (tj. škoda nebo újma, kterou způsobí JSDHO svému zřizovateli, případně škoda nebo újma způsobená navzájem mezi jednotlivými členy JSDHO).

Kromě novinek v pojištění JSDHO, připravila HVP pro členy SH ČMS zvýhodnění i při uzavření jejich individuálních úrazových smluv. Člen sdružení, který je starší 18-ti let, získá při uzavření smlouvy navíc pojistnou částku 50 tis. Kč v rámci pojištění smrti úrazem v motorovém vozidle a 50 tis. Kč v rámci pojištění smrti úrazem, pokud by k události došlo při zásahu, kterého by se zúčastnil jako člen JSDHO.

S přáním hezkého dne.

Mačková

Bc.Petra Mačková

obchodní úsek

HVP, a.s.

Římská 45

120 00  Praha 2

tel:222119186

mob.:+420606106411+420606106411

mackova.petra@hvp.cz


5. 5. 2016

Okrsková soutěž 28.4.2016 Borotín


Dobrý den, vážení bratři hasiči,

 
s potěšením Vám oznamuji, že od 3.5.2016 v Borotíně stojí 2 dráhy pro trénink disciplíny 100m překážek (1 pro muže, 1 pro ženy).
 
Můžete je kdykoliv využít pro Vaše potřeby, věřím, že v případě souběhu více družstev se na místě mezi sebou domluvíme.
 
Protože se blíží okresní závody dorostu, je na místě rovněž okno, všechny překážky mohou využít i dorostenci, jen prosím vedoucí, aby dbali na bezpečnost (přilby atd.). 
 
Poděkování patří SDH Uhřice za dobrou spolupráci a zapůjčení jejich sady překážek.
 
S pozdravem
 
Libor Toul, starosta SDH Borotín
 

 
Zdravím  všechny bratry a sestry

 SDH Uhřice rádo vyhovělo potřebám SDH Borotín(to vše po předchozí "řádné"dohodě);-)


 S pozdravem Ecler Standa

3. 5. 2016

Poděkování - Hasičský den 16. 6.


Vážené sestry a vážení bratři,

v sobotu 16.4.2016 se uskutečnil v Boskovicích Hasičský den. Akce na jejíž přípravě, ale i samotném průběhu se podílela velká řada z Vás. Rád bych svým jménem, ale i jménem výkonného výboru OSH Blansko poděkoval všem za kus poctivé práce, kterou jste vykonali na propagaci dobrého jména všech hasičů. Akce, která byla ze strany města Boskovice, ale i čelními funkcionáři sdružení hodnocena velice kladně. Byla to první větší akce tohoto druhu, kterou pořádal nový výkonný výbor. Je nám jasné, že při organizování a samotném průběhu se objevila řada chyb. Věřím, že se jedná o chyby, které jsou poučením do budoucna.
Poděkování nepatří jen těm členům sdružení, kteří se aktivně podíleli na průběhu akce. Ale všem těm sestrám a bratrům, kteří přišli a svou účastí podpořili Hasičský den v Boskovicích.

Mgr.Milan Vykydal
starosta OSH Blansko

Dopis ke stažení

Převzato z: www.oshblansko.cz


19. 4. 2016

Byly vyhodnoceny žádosti o dotace pro dobrovolné hasiče


15. 4. 2016 (Nicole Zaoralová) - MV-generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky (dále jen „GŘ HZS ČR“) Vám sděluje, že vyhodnotilo všechny zaregistrované žádosti obcí o poskytnutí investiční dotace na rok 2016 v rámci programu Dotace pro jednotky SDH obcí (dále jen „dotace“).

Celý článek zde.

Tabulky s výsledky.


17. 4. 2016

Hasičský den Boskovice 16.4.2016


Na dnešním setkání zástupců technických čet bylo domluveno:

Sraz členů technických čet se byl posunut na 8:00 sraz před radnicí. Kde bude upřesněno co budete dělat,  Členové technické čety si vezmou reflexní vesty a vysílačky PMR pokud máte.

SDH Borotín  - zajišťuje parkování na Růžovém náměstí

SDH Sudice -  zajišťuje vjezd vystavované techniky na náměstí

SDH Šebetov -  zajišťuje parkování vystavované techniky na náměstí

SDH Vanovice -  zajišťuje průvod praporů

Ostatní SDH budou pověření dalšími úkoly a doplněním již uvedených úkolů.

Sraz praporečnků s prapory (včetně vyzvednutí praporu z muzea) je před 9 hodinou u muzea. Řazení praporů bude před Vinotékou  v ulici před muzeem.

Akce se zúčastnili sbory našeho okrsku: SDH Borotín, SDH Celkovice, SDH Knínice, SDH Sudice, SDH Světlá SDH Šebetov, SDH Pamětice, SDH Uhřice, SDH Vanovice.

 

V průvodu s prapory byly zastoupeny SDH: Borotín, Knínice, Šebetov, Uhřice a Vanovice. Fotky z celého dne včetně muzea najdete na http://sdhsebetov.rajce.idnes.cz (foto Míša Habalová a Tomáš Tvarog).

průvod


16. 4. 2016

Stránka