Navigace

Obsah

V sobotu 9. května byla zahájena oprava společenských prostor na hasičské zbrojnici. Byla vybourána nenosná příčka mezi kuchyňkou a zasedačkou a vznikla tak velká společenská místnost o ploše téměř 70 m2.

V sobotu 13. června jsme opět pokračovali v úpravách společenské místnosti ve zbrojnici. Od minulých prací kde, jsme spíše demolovali a ničili tak, dnes už se budovalo a opravovalo, rozšiřovala elektroinstalace, rozody vody a odpadů, místnost pomalu dostává nový vzhled.

V dalších týdnech budou práce pokračovat a během léta se snad podaří výměna oken a zateplení střechy a fasády. Díky patří všem sponzorům a brigádníkům, za jejich práci pro spolky a obec!

Rekonstrukce 1Rekonstrukce 2Rekonstrukce 3Rekonstrukce 4Rekonstrukce 5Rekonstrukce 6Rekonstrukce 7Rekonstrukce 8Rekonstrukce 9Rekonstrukce 10