Sociální sítě

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE: 2
DNES: 205
TÝDEN: 205
CELKEM: 287418

Datum a čas

Dnes je pondělí, 21. 10. 2019, 15:32:38

Obsah

Stránka

Školení odbornosti - odznak Preventista


Vážení hasiči,

jménem okresní odborné rady prevence Vás srdečně zvu na školení k získání odborností 

Preventista III. stupně a Preventista II. stupně,

které se uskuteční v sobotu 19. 3. od 9:00 v požární zbrojnici v Doubravici nad Svitavou.

Nejedná se o zkoušky, ty budou vypsány v samostatném termínu.

 

Zájemce, kteří se zúčastní žádáme o obuv s hladkou podrážkou, lépe s přezůvkami.

Případné dotazy zd.spacek@tiscali.cz 

 

Děkuji za Vaši účast.

 

Zdeněk Špaček

vedoucí OORP

 

Studijní podklady v příloze nebo na www.dh.cz v sekci prevence.

 

METOD. POKYN_PREVENTISTA

P2_otázky a odpovědi

P3_otázky_a_odpovědi

 


14. 3. 2016

Rozdělení dotací MŠMT


     MŠMT rozdělilo dotace z žádostí do programu VIII, v odkazu se můžete podívat jak jste dopadli pokud jste požádali. Nebo se múžete podívat jak uspěli ostatní. Hledat v seznamu je třeba důkladně, je seřazen podle abecedy i se všemi překlepy v žádostech.

Dotace


6. 3. 2016

Statistická ročenka


          Na stránkách HZS JMK naleznete Statistické ročenky HZS Jihomoravského kraje od roku 2006. V tabulce je uveden přehled výjezdů JSDH našeho okrsku
v roce 2015.

Jednotka PO Kategorie JPO Povolána Nevyjela Nevyjela v limitu

Zasahovala

P DN ZOZ UNL TP PP
Borotín JPO V 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cetkovice JPO V 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Knínice JPO V 2 0 1 2 1 0 1 0 0 0 0
Pamětice JPO V 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sudice JPO V 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1
Světlá JPO V 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0
Šebetov JPO V 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Uhřice JPO V 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Úsobrno JPO V 2 0 2 2 0 0 1 0 1 0 0
Vanovice JPO V 2 0 1 2 0 0 0 0 2 0 0
Vážany JPO V 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vísky JPO V 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3. 3. 2016

Hasičská vyznamenání


     Byl přidán nový odkaz "Hasičská vyznamenání"  kde naleznete odkaz na stránky SDH Suchý. Kde naleznete unikátní přehled všech stužek, které můžete získat. Dále je zde umístěn odkaz na schéma udělování vyznamenání.

    Na stránkách SDH Suchý naleznete "Statut vyznamenání SH ČMS" a "Stejnokrojový předpis SH ČMS".

      V odkazu "Hasičské sbory" byly u jednotlivých sborů dolněny stužky již udělených vyznamenání.
     Pokud u něktrerého sboru stužka chybí dejte vědět na jiri.habala@seznam.cz.
 


2. 3. 2016

Hasičský den


Vážení hasiči,
okresní sdružení hasičů Blansko ve spolupráci s městem Boskovice a HZS ČR ÚO Blansko se rozhodlo uspořádat v sobotu 16. 4. 2016 na Masarykově náměstí v Boskovicích

HASIČSKÝ DEN

Na náměstí bude vystavena hasičská technika, dále proběhne průvod s prapory a dynamické ukázky práce dobrovolných i profesionálních hasičů. Na akci naváže výstava praporů v Muzeu Boskovicka do 30. 5. 2016.

 

Přes Vaše okrsky se k Vám již začátkem února měla dostat návratka o možné účasti sborů (praporů, lidí i techniky). Protože jsme zaznamenali informaci, že ne všude se to podařilo, zveřejňujeme tuto výzvu opětovně. Pokud máte zájem, neprodleně zašlete návratku do kanceláře OSH (ideálně emailem).  

Místo pro výstavu techniky je však omezeno, proto se z došlých návratek bude vybírat ta technika pro chronologické řazení od historické po soudobou, aby byla zastoupena co největší škála (vybrané sbory budou informovány). Ostatní vozidla budou parkovat mimo Masarykovo náměstí (toto bude koordinovat technická četa). 

Věříme, že se nám přihlásíte v hojném počtu, abychom společně důstojně reprezentovali naše sdružení.

Děkujeme a těšíme se na setkání v dubnu. Podrobnosti budou upřesňovány zde na webu.

Vaše OSH

převzato z http://www.oshblansko.cz/


29. 2. 2016

Požár udírny Šebetov


Požár udírny v zahrádkářské kolonii Šebetov (Kopec)

 Vyhlášeno: 28.2.201618:51, příjezd k zásahu 18:59, lokalizace 19:06, likvidace 19:13, návrat v 21:05

Technika: Avia CAS 8, Avia 31 DA 12,

 

Zúčastněné jednotky: SDH Šebetov, PS Boskovice, PS Blansko.

Podrobnosti

 


28. 2. 2016

Odbornosti HASIČ II a III


Vyhlášení zkoušek
pro získání odbornosti Hasič II. a III. stupně


Dle Metodického pokynu pro získání odznaku odbornosti Hasič I. – III. stupně schváleného VV SH ČMS dne 19. 6. 2014 a testových otázek vyhlašuje Okresní odborná rada velitelů zkoušky pro získání odbornosti Hasič II. a III. stupně.

Termín: 20. 2. 2016 v 9 hodin
Místo konání: hasičská zbrojnice Pamětice

Více informací a návratku najdete v OZ

 

Převzato z www.oshblansko.cz


17. 2. 2016

Smuteční oznámení


 

V sobotu 6. února nás náhle opustil dlouholetý člen výboru sboru Borotín, velký hasič, vášnivý střelec a kamarád František Letfus. Kdo jste jej znali, uctěte jej tichou vzpomínkou. Rozloučení bude v úterý 16. 2. 2016 v 15:00 ve smuteční síni v Boskovicích. Z Borotína pojede autobus pro smuteční hosty.

 

Vzpomínáme.

Parte

http://www.sdhborotin.cz/2016/02/Zemrel-Frantisek-Letfus.html 


9. 2. 2016

Den hasičů 16. dubna 2016 v Boskovicich


Ve čtvrtek 4.2.2016 proběhla schůze výboru okrsku v Knínicích. Na programu bylo zajištění Valné hromady, která bude ve Světlé příští sobotu 13.2.2016 v 17,00 hodin.

Podána informace o konání hasičské pouti v Brně Tuřanech 7.5.2016 od 10,00

Předběžná informace o Hasičském dnu v Boskovicích 16.4.2016.

Akce proběhne na Masarykově náměstí, které bude uzavřeno a zde bude vystavena veškerá Hasičská technika. Přítomným zástupcům byla rozdána návratka. Na této akci bude průvod s Hasičskými prapory, které potom budou vystaveny v Muzeu do 30.5.2016. Náš okrsek byl vybrán, aby zajistil technickou četu pro organizaci akce v počtu 25 lidí t.j. 2-3 z každého sboru.  Další podrobnosti budou na Valné hromadě.

1. kolo PS bude 28.května 2016. O pořádání projevily prozatím  zájem sbory z Borotína, Knínic. Další se mohou přihlásit na VH, kde se rozhodne o místě konání.

návratka ke stažení


5. 2. 2016

Chystáte tombolu? Nezapomeňte na povinný odvod z loterií!


Chystáte tombolu? Nezapomeňte na povinný odvod z loterií! (tisková zpráva)

Pořádání tomboly podléhá povolení obecního úřadu, příp. ministerstva financí, a výnos také odvodu podle zákona o loteriích a jiných podobných hrách s povinností podat hlášení a přiznání k odvodu z loterií a jiných podobných her.

 

Začíná doba zábav, plesů a večírků, v rámci kterých organizátoři připravují též slosování prodaných losů o věcné ceny, tedy tombolu. Proto je třeba nezapomenout na s tím související povinnosti.

 

Výnos z tomboly podléhá dani - odvodu z loterií se sazbou 20 % (při datu konání tomboly do 31.12.2015) nebo 23 % (pro tomboly konané po 01.01.2016). Pokud tombola proběhla ještě v roce 2015, provozovatel musí podat do 1. března 2016 přiznání k odvodu z loterií a jiných podobných her a ve stejném termínu odvod i zaplatit. Pokud proběhne tombola v 1. čtvrtletí roku 2016, provozovatel je povinen podat nejpozději do 20. dubna 2016 hlášení k záloze na odvod z loterií a ve stejném termínu odvod zaplatit, a poté v následujícím roce musí podat do 1. března 2017 přiznání k odvodu z loterií.

 

Přiznání k odvodu z loterií se podává buďto elektronicky prostřednictvím webových stránek Finanční správy ČR www.daneelektronicky.cz nebo tzv. papírově – osobně či poštou Finančnímu úřadu pro Jihomoravský kraj. Číslo účtu pro platbu odvodu z loterií (tombol) je 2639-77628621/0710, variabilním symbolem je IČO právnické osoby.

 

Provozovatelem tomboly může být pouze právnická osoba se sídlem v ČR, které je vydáno povolení k provozování tomboly správním úřadem v místě pořádání tomboly, u tombol s herní jistinou do 50.000,- Kč je to obecní úřad, jinak ministerstvo financí.


Jinou možností je pořádání soutěže o ceny podle výše uvedeného zákona a podle vyhlášky č. 315/1999 Sb., o způsobu oznamování soutěží, anket a jiných akcí o ceny, které nejsou spotřebitelskou loterií. Provozovatelem smí být kromě právnické osoby i podnikající fyzická osoba, nevydává se žádné povolení k uspořádání soutěže o ceny, neplatí se ani žádný správní poplatek za povolení ani odvod z loterií. Jedinou povinností je oznámit pořádání soutěže o ceny finančnímu úřadu nejpozději 15 dnů před zahájením soutěže o ceny.

 

 

V Brně dne 3. února 2016

 

 

 

JUDr. David Stančík

vedoucí oddělení, tiskový mluvčí

Oddělení sekretariátu ředitele

Finanční úřad pro Jihomoravský kraj

nám. Svobody 4, 602 00 Brno

tel.: 542 192 106

mob.: 721 883 335

e-mail: david.stancik@fs.mfcr.cz


4. 2. 2016

Stránka